- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. januára 2018

Posudzujme svet reálne

Vlado Gregor
Keď nás bude všade a vždy plno, zadusíme každé dobré zrno!
Občas sa hovorí o tom, že máme byť autentickými kresťanmi. Problém je ale v tom, že čím sa cítia byť niektorí autentickejší, tým sú hlúpejší... Áno, hovorí sa už v Starom zákone, že máme byť svätí, ako je svätý Boh, a následne Ježiš ešte pritvrdzuje, že máme byť dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec. Ak ale pritom zabúdame na pokoru a na vlastné nielen hriešne, ale aj bezhriešne obmedzenia a nezavinené nedostatky, všetka naša snaha po dokonalosti a autenticite sa ruší a stávame sa hlúpymi a smiešnymi.
Posudzujme svet reálne a nepodliehajme nepodloženým ideálom, lebo sa staneme slepými vodcami slepých. Treba iste pomáhať biednym, ale treba aj zhromažďovať, či už duchovné, alebo hmotné bohatstvo, aby sme mali z čoho rozdávať. Celý život sa motám v tej chudobnejšej vrstve a získal som od nej veľa cenného, ale nemôžem tvrdiť, že keď je niekto chudák, tak je automaticky aj dobrý. Pretože často je len drzý, neznášanlivý a vyžierajúci druhých bez výčitiek svedomia.

To, že nič nemáme a nemôžeme ničím druhých potešiť, nie je žiadna zásluha. Byť striedmy a nenáročný je iste chvályhodné, ale motorom ekonomiky je aj chamtivosť, aj karierizmus, aj pôžitkárstvo, aj márnivosť. Ak by sme všetci sedeli v nevykúrenej chatrči o chlebe a vode a boli by sme s tým navýsosť spokojní, akoby mohol smerovať svet k lepšiemu? Neskladáme sa totiž len z ducha, ale aj z tela.
Pokušenie dávať seba za príklad a haniť druhých je prítomné v každom spoločenstve a existuje aj v Cirkvi, ktorá tiež je zbierkou nedokonalých, pôžitkárskych a neskromných ľudí. Najhorší však nie sú takíto, ktorí sa často ani neodvažujú vojsť do chrámu, ale práve tí povznesení nad všetkých, tí, ktorým v hlave stále vŕta len to, ako silou-mocou naprávať iných a horších.
Chesterton hovorí niečo v tom zmysle, že kto začne kritizovať katolícku Cirkev, nakoniec ju bude nenávidieť. Ľudia, ktorí sa cítia lepší od iných a neustále básnia o nereálnych vzoroch, nakoniec zničia všetko dobré, ktoré nevyhnutne klíči aj medzi rôznym a mocným kúkoľom tohto sveta. Reformovať treba, ale nie rozbíjať tradičné a osvedčené zásady, tie skalopevné základy, bez ktorých sa nedá bezpečne stavať.
Veľa sa teraz hovorí aj o nesmiernych možnostiach umelej inteligencie. Áno, prekonáva nás v mnohom a začína byť aj tvorivá, ale nemá v sebe vedomie, snahu po vlastnom dobre a dobre tých „svojich“, ani túžbu vyniknúť , ani pokoru, ani pocit viny. Všetko sú to jednoznačne komplementárne  a synergické zložitosti a bez pokušení neprichádza ani úsilie o prekonávanie a nápravu možných záporov. Bez tej hriešnej snahy o vlastný prospech a pôžitok ťažko môže vzniknúť aj úcta k iným a vzájomne osožná ľudská spolupráca. Písal som už v roku 1981: „Poznáte ľudí, ktorých ja poznám? NIE – tak ako môžete poznať mňa? Poznáte mňa? NIE – lebo nepoznáte tých, čo mňa poznajú. Poznáte seba? NIE – lebo nepoznáte tých, ktorí poznajú vás.“
Naše slovo teda nech je „áno, áno“ a „nie, nie“, ale nebuďme pri snahe o tento ideál pyšní a nerealistickí. Máme telo i dušu a máme možnosť snažiť sa o dary Božieho Ducha a stávať sa svätými. Dokonca máme schopnosť sebazdokonaľovania a sebazlepšovania. Ale nikdy nestrácajme úctu k druhým a k tomu, kto je zdrojom našej existencie, nášho počiatku i nášho konca, našej minulosti i našej budúcnosti. Ak nechceme byť hlúpi a zmanipulovaní, nesnažme sa nepokorne manipulovať a meniť iných, tvrdiť, že len my a jedine my sme zožrali všetko ovocie zo stromu poznania dobra a zla.
KAJAJME SA A VERME EVANJELIU!
Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom:
::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.