- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. januára 2018

Slovo na nedeľu (100)

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
(Mt 9, 9)
Veľmi zaujímavé sú scény, ktoré opisujú Pána Ježiša, keď si nachádza svojich priateľov a nasledovníkov. 
Napríklad evanjelista Matúš opísal svoje povolanie jednoducho, lakonicky: Ježiš ho videl sedieť na mýtnici (colnici) a povedal mu iba tri slová: „Poď za mnou!“ Ešte jednoduchšie je opísaná Matúšova reakcia – on vstal a išiel za ním. Bez slova, bez jediného slovka. Iba sa postavil a – išiel.

Určite to bola Ježišova sila, ktorá stačila na to, aby Matúš neváhal a bez rečí, bez rozmýšľania Ho nasledoval, hoci o ňom dovtedy ani nemusel počuť. Nepoznal ho, možno len počul nejaké „šumy“ o nejakom mužovi, ktorý robí zázraky, uzdravuje, káže a chodia za ním davy, ktoré načúvajú každému slovu, ktoré vychádza z Jeho úst.
Vieme, že mýtnici – colníci, neboli nijako vážení občania. Ľudia nimi často pohŕdali, považovali ich za zlodejov, ktorí ich oberajú o peniaze. Ježišovi to, dá sa povedať, neprekážalo. V Matúšovi rozoznal človeka, ktorý bude schopný pochopiť jeho učenie. Nakoniec, nemýlil sa. Matúš zaznamenal vo svojom evanjeliu Pánov život a pôsobenie...
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (99)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.