- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. decembra 2017

Slovo na nedeľu (99)

Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
(Jn 14, 18)
Keď sme sami, opustení, býva nám veľmi ťažko. Nemáme sa s kým podeliť o svoje radosti a starosti. Nemáme spriaznenú dušu, ktorá by nás vypočula a v prípade potreby nám pomohla.
Najbližšími a najvernejšími našimi spoločníkmi sú zvyčajne naši rodičia. Oni majú pre nás pochopenie. Najviac nás poznajú. Sú s nami od prvých chvíľ nášho pozemského života. Starajú sa o nás. Vychovávajú nás. Sú našimi ochrancami a my sme ich milované deti. Skutočne, pokiaľ máme aspoň jedného z rodičov, sme tí najšťastnejší. Sme deti. Síce dospelé deti, ale stále sme nimi. Preto najväčšia bolesť je tá, keď pochovávame svojich rodičov. Svojich dobrodincov. Oni odchádzajú, my zostávame. Je to prirodzený vývoj – deti pochovajú svojich rodičov. Opačné poradie je obrovský smútok a tragédia...

Pochovaním svojich rodičov stávame sa sirotami. Akoby z nás niečo ubudlo. Prichádza čas, keď zostávame sami, odkázaní najmä sami na seba. Toto presne vedel aj Pán Ježiš, keď apoštolom povedal, že ich nenechá ako siroty. Veľmi presné pomenovanie stavu, ktorý je v človeku, keď stratí svojich najbližších. Pán sa postavil do roly našich rodičov. Do roly tých, ktorých máme najradšej.
Pán Ježiš vedel, že svojím odchodom vyvolá nesmierny smútok, ktorý bude sprevádzať všetkých, ktorí ho poznajú. Aj tých, ktorí ho budú vyznávať v ďalekej budúcnosti.
Zostal s nami. Poslal k nám utešiteľa – Ducha Svätého, ktorý nám pomáha na ceste, ktorou kráčame. A prísľub – „prídem k vám“ – nám dáva nádej na stretnutie s Ježišom. Otázka je iba jedna: Keď Pán príde, nájde nás pripravených na toto stretnutie?
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (98)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.