- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. marca 2018

Ján Havlík – postup v procese blahorečenia


Záverečné zasadnutie tribunálu diecézneho procesu blahorečenia Janka Havlíka
Ján Havlík

V sobotu 24. februára 2018 sa v bratislavskom Kostole svätého Vincenta z Pauly konalo verejné zasadnutie arcibiskupského tribunálu, ktorým bola ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, narodeného 12. februára 1928 vo Vlčkovanoch, dnes súčasť obce Dubovce v okrese Skalica, ktorý zomrel na následky dlhoročného väzenia pre vieru 27. decembra 1965 v Skalici. Diecézna fáza procesu blahorečenia bola začatá 9. júna 2013 v Skalici.

V úvode privítal členov tribunálu, hostí a  všetkých prítomných provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta P. Jaroslav Jaššo. Úvodnú modlitbu predniesol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, ktorý sa po prečítaní úryvku z evanjelia aj krátko prítomným prihovoril. Vyjadril potešenie, že sa stretávame pri takejto príležitosti, na zasadnutí tribunálu, ktorý sa môže konať verejne a ktorým sa končí diecézna fáza procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka; v tejto fáze sa zhromažďovali dokumenty, svedectvá a informácie o tom, že Janko Havlík zostal verný Bohu i Cirkvi až do posledného dychu svojho života. Ba jeho život bol zásadným spôsobom skrátený systematickým ohrozovaním jeho zdravia počas väzenia. Keď na neho niekto zaútočil pre Ježiša Krista, zostal pevný.
Arcibiskup sa poďakoval biskupskému delegátovi, promótorovi spravodlivosti, notárkam, vicepostulátorom, členom historickej komisie, teológom, lekárom, Spoločnosti svätého Vincenta, predstaviteľom obce Dubovce a všetkým, ktorí podporovali diecézny proces blahorečenia.
Predpísanú prísahu zložili: Mons. Stanislav Zvolenský, biskupský delegát Milan Čaniga, promótor spravodlivosti Peter Slepčan, notárka Mária Zimanová, vicepostulátor Emil Hoffmann CM, vicepostulátorka Helena Sláviková-Rabarová. Počas záverečného zasadnutia boli predložené originály dokumentov, ktoré obsahujú vyše 2 500 strán a overené kópie v slovenskej i talianskej verzii, ktoré boli zapečatené biskupskou pečaťou a odoslané cez kuriéra, vicepostulátora Emila Hoffmanna CM, ktorý to prisľúbil, do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých. Tiež bola vyhotovená a podpísaná zápisnica o záverečnom zasadnutí tribunálu diecéznej fázy blahorečenia Jána Havlíka.
V závere sa vicepostulátor procesu Emil Hoffmann poďakoval Mons. Stanislavovi Zvolenskému, Milanovi Čanigovi, Petrovi Slepčanovi, Róbertovi Letzovi, Pavlovi Jakubčinovi, Mariánovi Babirátovi, Martinovi Hoferkovi, Kataríne Sedlákovej, aktuárom, starostke a vicestarostke Duboviec Dane Mikulovej a Kataríne Ondrušovej, príbuzným, rodnej sestre Božieho služobníka Janka Havlíka MáriiTokošovej, Augustínovi Slaninkovi, tiež prekladateľom, ktorými boli Enzo Passerini a Rosangela Libertiniová, a všetkým ostatným, ktorí sa pričinili o to, aby bol v diecéznej fáze proces ukončený.
Počas zasadnutia zazneli básne o Jankovi Havlíkovi z tvorby Jozefa Tomášika (zo zbierky Anjel v cele), piesne v podaní speváckeho zboru z Duboviec a v podaní kňaza Jána Flajžíka. Tiež boli prítomným ponúknuté knižné i obrazové materiály o živote kandidáta na blahorečenie.Záverečnou modlitbou a požehnaním bolo zasadnutie tribunálu ukončené a pokračovalo neoficiálnymi stretnutiami v sále Vincentínum.
Ľudovít Košík
::
Súvisiace články:
::
Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.