- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. marca 2018

Očakávanie Veľkej noci

Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“ (Jn 18, 37)
Ľudovít Košík
Milí priatelia! Vstupom do sväto-pôstnej doby sme začali obdobie prípravy na najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka, ktorými si pripomíname a oslavujeme najväčšie udalosti ľudských dejín. Chceme byť verní Pravde, konať pokánie a napraviť s pomocou Božej milosti všetko to, čo sme robili nesprávne v našom vzťahu k Bohu, v medziľudskom súžití i v našom osobnom živote, všetko, čo sme robili v rozpore s krstnými záväzkami.
Pri čítaní či počúvaní pašií – biblických správ o Ježišovom umučení a smrti, ako aj pri modlitbe krížovej cesty sa stretávame v prvom rade s Ježišom Kristom, ktorý ide svojou cestou vykúpiť človeka smrťou na kríži, ale aj s mnohými inými postavami i skupinami ľudí. S niektorými nás evanjelisti zoznamujú bližšie, s inými len okrajovo. Ako príklad hodný nasledovania nám môžu slúžiť práve tí, ktorí sú Ježišovi verní aj v tých najťažších okolnostiach a stoja pri ňom. Jeho matka Mária, Mária Kleopasová, Mária Magdaléna a apoštol Ján (porov. Jn 19, 25).

Aj medzi apoštolmi sa našiel zradca, zaprel ho aj apoštol Peter, ktorý to potom ľutoval. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí bojujú proti Ježišovi a sú ochotní použiť akékoľvek spôsoby, aby ho ponížili, urazili, umlčali – a domáhajú sa jeho smrti tým najpotupnejším spôsobom, i keď nič zlého nespravil. Evanjelista Lukáš zachytil slová (23, 28), ktoré Ježiš adresoval ženám, ktoré nad ním nariekali a kvílili: že majú plakať nad sebou a nad svojimi deťmi. Najväčšiu skupinu tvorí dav tých, ktorí si žijú po svojom, a predsa ich Ježiš vyrušuje. Môžeme vidieť, že sú ľahko ovládateľní, ovplyvniteľní a manipulovateľní, že až veľmi rýchlo dokážu meniť názor.
Mocní tohto sveta vedia nájsť spôsoby, aby kričali dosť hlasne a pritakávali, keď ide o likvidáciu Krista a vytlačenie kresťanských spôsobov zo života verejného, ba aj osobného. Pilát hľadal spôsob, ako Ježiša oslobodiť, ale bol slabý a hlas davu bol zas príliš silný... Na klamstve, podvode a nespravodlivosti sa trvalé šťastie budovať nedá. Svet nemôže úspešne fungovať na popieraní hodnôt, ktoré hlásal Ježiš – on svojím životom a učením ukázal, že práve tie jeho hodnoty nás môžu urobiť šťastnými.
Ilustračná snímka: PriestorNet
Každý, kto je verný Ježišovi a statočne berie na seba kríže každodenného života, dosiahne večnú blaženosť a oslávenie. Mnohí kanonizovaní i neznámi svätí, osobitne mučeníci, sú počas dvadsiatich storočí kresťanstva dôkazom aj pre nás, že dôsledná vernosť kresťanským hodnotám je základ, na ktorom je možné postaviť radostný, úspešný, šťastný život, že cesta k spokojnosti vedie cez lásku, ktorá tvorí, slúži, delí sa a obetuje, dokáže i trpieť... že žiadne materiálne hodnoty v akomkoľvek množstve nemôžu človeka uspokojiť a už vôbec nie ho urobiť šťastným, že cez kríž vedie cesta k víťazstvu, k spáse.
Mnohí si pamätáme intenzívny protináboženský boj v rokoch budovania socializmu, ktorý mal rozličné formy, spôsoby a intenzitu, no jediný cieľ, a keď už len účasť na štátom neschválených duchovných podujatiach sa kvalifikoval ako trestný čin, za ktorý niektorí sedeli vo väzení. Akosi rýchlo na to zabúdame. A pokiaľ sa človek triezvo pozerá na život okolo, bez klapiek na očiach, a dokáže byť slobodný od vplyvu médií, tak vidí, že boj proti Kristovi vedie z mnohých strán aj súčasná spoločnosť, súčasní mocní tohto sveta. Nielen liberálne strany, médiá a novinári, ktorí takýto spôsob života proti zásadám Božieho poriadku majú priamo vo svojom programe.
O Pravde sa hlasovať nedá. Nie Cirkev sa má prispôsobovať svetu, ale svet, ktorý chce byť užitočný pre ľudí, sa môže učiť od Cirkvi a spolupracovať s ňou na spoločnom dobre.
Dostali sme ponuku viery a dar krstu. Ponuku kráčať životom s Bohom, kresťanským spôsobom, byť verný Ježišovi, nasledovať ho, stáť pri ňom, byť v ňom pevne zakorenený, mať jasnú reč a žiť ako zodpovedný veriaci kresťan v každodenných udalostiach nášho života, v rodine, v národe, v Cirkvi, v spoločnosti... a vieru aj šíriť. Sme zodpovední za to, ako s ňou naložíme. Viera je dar, nie je to vec len nášho súkromia.
Prajem vám, aby ste s vďačnosťou, v pokoji a tichu, v modlitbách a rozjímaní prežili v rodine, spoločenstve i v kostole dni pamiatky Ježišovho umučenia a smrti a potom radostne oslávili sviatky jeho Vzkriesenia. Aby vaša viera rástla, aby ste mali vždy dostatok síl a odvahy s vierou žiť a vydávať o nej hrdinské svedectvo. Aby ste nepodľahli tlaku ani pokušeniu tohto sveta začleniť sa do anonymného davu, dať sa ním manipulovať a dať sa strhnúť k podpore tých, ktorí proti Kristovi bojujú od čias jeho života na Zemi až po súčasnosť.
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Aleluja.
(Veľká noc 2018)
Ľudovít Košík
::
Odporúčané:
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.