- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. apríla 2018

Slovo na nedeľu (115)


Keď sa vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?
(Mk 10, 17)
Prejsť z jedného brehu na druhý. Ocitnúť sa tam, kde chodia duše mŕtvych... Smrť má nekonečné množstvo prívlastkov, ktoré z nej robia tajomnú neprebádanú časť nášho života. Skutočne, smrť je časťou života, pretože nemôžeme povedať, že je definitívnym koncom.
Viem, množstvo náboženstiev a rôznych filozofii ju vykresľuje v rôznych podobách. Niektorí tvrdia, že smrť je definitívny koniec, iní hovoria o reinkarnácii, ďalší ju považujú za „medziplanetárny artefakt“, ktorého účinky zatiaľ vôbec nepoznáme... Smrť je ukrytá pod plášťom tajomstva. V podstate je dobré, že so smrťou takto „komunikujeme“ a chceme jej nazrieť „do vnútra“.

My kresťania vieme, že Pán Ježiš porazil smrť a tým nám všetkým dal šancu na večný život po svojom boku. V Jeho kráľovstve. V kráľovstve Božom. Preto je namieste otázka, ktorú Ježišovi položil mládenec. Chcel vedieť to, o čom Pán rozprával. Chcel sa „tam“ dostať a pýtal sa na podmienky, ktoré musí splniť.
Odpoveď Pána bola nekompromisná: „Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ (Mk 10, 21). Musíte uznať – tvrdé podmienky. Veď kto sa dokáže všetkého vzdať, rozdať celý svoj majetok, a tak vymeniť pohodlný a bezstarostný život za niečo ťažké, namáhavé, za roky strádania, hladu a obmedzovania sa? Nie je to jednoduché. Ani vtedy a ani dnes. Nechceme zľaviť zo svojho pohodlného spôsobu života. Už sme si zvykli na dobré... Preto sa nečudujme mladíkovej reakcii: „On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok“ (Mk 10, 22).
Ježiš nám to povedal naozaj veľmi jasne. Bez zbytočných príkras a obalov. Jednoducho, zrozumiteľne: „Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva“ (Mk 10, 25). Dá sa to splniť? Sme schopní porozumieť tomuto podobenstvu?

::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (114)
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.