- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. apríla 2018

Básnici


Pavol Prikryl

Z krajiny biedy vzišli veľkí muži:
Hviezdoslav, Urban, Dilong, Bernolák...
A koľkí ešte vzídu? Kto to tuší,
s koľkými pôjde ešte nadol vlak?
Oravu niesli svojou cestou v duši,
sadali v básňach rýmy nevdojak.
Z krajiny biedy vzišli veľkí muži:
Hviezdoslav, Urban, Dilong, Bernolák...
... Habovštiak, Kukučín... Mňa teraz súži,
že k starým krásnym husliam chýba slák
a tíchnu vaše spevy na okruží.
Prečo už nie sú v mysliach veľkí muži:
Hviezdoslav, Urban, Dilong, Bernolák...?

::
Pavol Prikryl (ročník 1962) – básnik, novinár a publicista, šéfredaktor časopisu o náboženstve a kultúre VOX, autor viacerých knižiek – svojou tvorbou sa pridáva k básnikom, ktorí idú cestou duchovnej kresťanskej poézie. Uvedená báseň je z pripravovanej zbierky Oravské rondely.
::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.