- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. mája 2018

Inocent Ján Vavrík, OFM

Ľudovít Košík

Inocent Ján Vavrík sa narodil 10. januára 1843 v Mokrom Háji. V Skalici chodil do mestskej školy s Pavlom Blahom a v roku 1857 išli spolu študovať na gymnázium do Nitry. K františkánom vstúpil 13. septembra 1860 v beckovskom kláštore za klerika novica. Prijal rehoľné meno Inocent. Sľuby zložil 22. júna 1865. Po štúdiách filozofie v Skalici a v Kremnici a teológie v Hlohovci ho vysvätili  25.  júla 1866 za kňaza, ešte ako študenta.
V roku 1870 na bohosloveckom učilišti v Kremnici prednášal teoretickú i praktickú filozofiu a všeobecné dejiny. Potom od roku 1874 bol lektorom teológie v Skalici, tu prednášal biblické jazyky a biblickú exegézu. Vykonával  aj funkciu kaplána vo farskom kostole, bol definítorom a sekretárom Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa.

Zaslúžil sa o obnovenie spolku terciárov – bratstva sv. Františka v Skalici, ktorý viedol. Z tohto obdobia jeho pôsobenia – z roku 1876 – je zachovaný aj jeho rukopis, uložený v Univerzitnej knižnici v Bratislave, v ktorom  je spísaný  poriadok bohoslužieb a slávností v skalickom farskom kostole, ako sa tam oddávna zachovával. Obsahuje aj niektoré modlitby po latinsky i po slovensky.
Bol členom podporného spolku skalického gymnázia aj členom jeho výboru. V roku 1878 bol magistrom novicov a v od roku 1879 učil náboženstvo na vyššej dievčenskej škole. V Skalici  bol  aj  gvardiánom  kláštora (1884–1887, 1895–98). Potom z dôvodu, že sa zastával práva na slovenský jazyk proti preferovanej maďarčine, pôsobil ako administrátor a neskôr farár vo Vaďovciach.
Inocent Ján Vavrík zomrel 4. mája 1902 v rodisku a tam  je aj pochovaný. Zachovalo sa niekoľko jeho kázní, torzo jeho spisby, uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Zachované spisy naznačujú, že bol nielen teológom, pedagógom a kazateľom, ale aj publicistom a obrancom jazykových práv. Tiež sú zachované niektoré jeho texty v latinčine. Niektoré kázne vyšli v Kazateli (1874, 1879).

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Vševlad Jozef Gajdoš: Františkáni v slovenskej literature; Cleveland, Ohio, 1979
Dr. Jozef Šátek: Inocent Ján Vavrík; rukopis uložený v štátnom archive Trnava, pobočka Skalica
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.