- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. mája 2018

Nič nezostane skryté


Iste nie všetko dokážu ľudské konšpirácie, verme, že ich zase premôžu Božie inšpirácie
Vlado Gregor
Rýchla doba si iste vyžaduje rýchle zmeny a rôzne prispôsobenia, ale ako tvrdí stará ľudová múdrosť: dvakrát meraj a raz rež. Poučenie z modernejšej skúsenosti zase hovorí, že horší pohľad ako na mladého pesimistu je už len na starého optimistu. Naozaj by som teda za všetkými zmenami nehľadal len zlé zámery, to poznanie a múdrosť naozaj postupujú, dokonca stále intenzívnejšie prichádza k naplneniu Ježišových slov, že nič nie je skryté, čo by nevyšlo najavo. Treba si teda dávať pozor na vyrábanie zmien v zákulisí, bez vedomia a schválenia tou „podradnou“ členskou základňou…

Naozaj negatívnou tendenciou je to, že sa vytráca nielen úcta medzi ľuďmi, ale aj úcta k Bohu. Boha totiž nemožno proporčne porovnávať s človekom a jeho možnosťami. My veríme v Trojicu, v dokonalosť a predurčenosť Krista ako večného Slova a nezničiteľného spojiva medzi minulosťou, súčasnosťou i budúcnosťou. Ale všimli sme si aj Ježišovu úctu k Bohu a zdôrazňovanie neustálej, ba zvyšujúcej sa potreby rešpektu k nemu?
V predošlej glose som citoval text, v ktorom Ježiš hovorí o sebe ako o človeku, ktorého chcú zabiť, lebo povedal, čo počul od Boha. Takisto tvrdí, že Otec je väčší od neho a kto si ctí
jeho, musí si ctiť aj jeho Otca. Pretože úcta k Bohu je to, čo sa v dejinách pravidelne vytráca a minimálne od Abraháma to prináša rôzne katastrofy.
Úcta k Bohu a pokora pred ním iste nestrácajú aktualitu ani zoči-voči rýchlemu rozvoju vedeckých a technických možností. Obrovský pokrok v povojnových rokoch a tiež optimizmus, ktorý prepukol aj po prvej a ešte viac po druhej svetovej vojne, viedli k nereálnym víziám a strate pokory pred Bohom i pred ľuďmi, k skreslenému videniu ľudských možností a schopností.
Pretože najhorší vo vzťahu k Bohu nie je ateizmus, ale zbožňovanie, resp. zbožstvovanie človeka a ľudstva. Práve to je podstata všetkých heréz, vrátane slobodomurárstva, ktoré momentálne zvádza s kresťanstvom smrteľný boj, a žiaľ Bohu takmer nikto to nechce vidieť a už vôbec nikto nechce o tom konkrétne a otvorene hovoriť. Končím slovami apoštola Pavla, ktoré platia stále viac: „Neverte, moji milovaní, Boh sa nedá vysmievať a čo človek zaseje, to bude aj žať“ (Galaťanom 6, 7).
(Turíce 2018)

Vlado Gregor
::
Predchádzajúca glosa:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.