- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. mája 2018

Nič nemožno postaviť na lži


Je veľmi zlé dopustiť sa vraždy, hlúpejšie je spáchať samovraždu
Vlado Gregor
Dostala sa mi cez internet do rúk kniha dona Luigiho Villu Trilogia montiniana. Otvorene poviem, že som bol z informácií, ktoré sú v nej uvedené, zhrozený. Ak mi jej tvrdenia vyvrátite, budem len rád. Bez ohľadu na to, či don Villa má alebo nemá pravdu, myslím si, že stav Cirkvi je vážny. Dotknem sa v tejto glose len jednej zásadnej veci, ktorá prebehla na Druhom vatikánskom koncile, a to zrušenia modlitieb za židov a popretia dôležitosti misie medzi nimi.
Áno, ich požehnanie a prisľúbenie bezpochyby zostáva a je neodvolateľné, ale za predpokladu, že prijmú Krista ako Mesiáša a nebudú robiť všetko možné, aby jeho nasledovníkov miatli, urážali a nimi manipulovali. Už Ján Krstiteľ hovorí v Matúšovi aj Lukášovi: „Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Naším otcom je Abrahám. Lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.“ Dajme si teda aj my kresťania pozor, aby naša skala nebola nahradená iným kameňom!

Ježišovi protivníci akoby neustále hrali lotériu, neprestajne a zúfalo hrajú vabank a stále znovu dúfajú, že tie ich nové tipy im už konečne vyjdú.
„Hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami“ (Matúš 8, 11–12). A ešte zacitujem apoštola Jána, najmilšieho Kristovho učeníka, ktorý sa podľa Tresmontanta pohyboval v najvyšších kňazských kruhoch: „Ježiš im povedal: Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo počul od Boha. To Abrahám nerobil“ (Ján 8, 39–40). Za tieto slová vynadali Ježišovi do bláznov a za pár dní ho naozaj zabili, veľmi viditeľne a názorne. Metódy sa časom iste zjemnili, ale ignorovanie, likvidácie a výsmechy Ježišových nasledovníkov sa akosi nezmenšujú a nestrácajú.
Nič nemožno postaviť na lži – a tobôž nie Cirkev! Každý, kto popiera sám seba, aj zlikviduje sám seba. Ak teda máme byť odstránení ako nehodní, nerobme si to aspoň my sami. Samovražda je nielen veľkým hriechom, ale aj hlúposťou. (K celému môjmu apoštolovaniu ma v roku 1978 motivovalo 900 náboženských samovrážd v Guayane a následný výsmech náboženstva v socialistických médiách. Socializmus padol, ale výsmech a manipulácie zostávajú, len v iných farbách…)
Milí moji, nezatvárajme si oči. To znechutenie, ktoré sa či vedome a či podvedome vyskytuje u stále väčšieho počtu ešte veriacich, vzniká z toho, že vidia, alebo aspoň tušia, že nielenže poriadne nevieme, čo vlastne chceme, ale hlavne nedodržiavame to, čo hlásame. A klincom do rakvy bude, ak si to za žiadnu cenu nedokážeme priznať.
BOŽE, BUĎ NÁM MILOSTIVÝ A ZACHRÁŇ NÁS!

Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

10 komentárov:

 1. Anonymný25.5.18

  Zmiluj sa nad nami Bože, lebo sme sa prehrešili proti Tebe Ľudovít

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný25.5.18

  Život je zaujímavý jednorázový príbeh, spestrený rôznymi epizódami, ktorý končí definitívnym zánikom nášho vedomia. Viera v Boha generuje náboženské učenia, ktoré sú v ňom nechutným korením.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Život mnohých – dobrých a nasledovaniahodných – ľudí svedčí o opaku: viera v Boha (kresťanská viera) dáva životu zmysel a ničím nenahraditeľnú hodnotu, vznešenosť.

   Odstrániť
  2. Anonymný25.5.18

   Úvodný text hovorí o stavaní na lži a náboženstvá sú postavené na ilúziach (potenciálnych nepravdách). A že by kresťanská viera dávala životu zmysel? Ak, tak zas, len iluzórny.

   Odstrániť
 3. Patrik Mikula25.5.18

  Chcel by som len doplniť k článku Vlada Gregora, kde je uvedené: „... Dostala sa mi cez internet do rúk kniha dona Luigiho Villu Trilogia montiniana. Otvorene poviem, že som bol z informácií, ktoré sú v nej uvedené, zhrozený. Ak mi jej tvrdenia vyvrátite, budem len rád. Bez ohľadu na to, či don Villa má alebo nemá pravdu, myslím si, že stav Cirkvi je vážny. ..."

  Tu sú tieto informácie ohľadne Dona Luigi Villu zverejnené na pokračovanie v niekoľkých článkoch:

  V druhé polovině roku 1963 se Don Villa podruhé setkal s P. Piem. Sotva ho světec uviděl, řekl: „Už na tebe čekám hezkou dobu,“ a stěžoval si na pomalost, s jakou don Luigi postupuje ve svém poslání, které mu svěřil. Na závěr setkání ho objal a řekl mu: „Odvahu, odvahu, odvahu! Protože církev je již napadená zednářstvím.“ A dodal: „Zednářství už dorazilo až do papežových pantoflí“ (Pavla VI.).
  https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=don-luigi-villa

  A ešte v tejto súvisloti dôležitá krátka prednáška k otázke dnešných židov resp. dnešného židovstva:
  Sú skutočne dnešní židia staršími bratmi vo viere? – Mons. Waldemar Chrostowski (záver prednášky s SK titulkami, 15min) –
  https://player.vimeo.com/video/177429844
  „Mons. Waldemar Chrostowski, predseda Poľskej biblickej spoločnosti a konzultor rady poľského episkopátu pre medzináboženský dialóg vysvetľuje v prednáške problematiku rabínskeho judaizmu, náboženstva úplne odlišného od starozákonného židovstva. Kto bol niekedy medzi protestantmi, tí jednoznačne si osvojili tento názor – mimochodom vytvorený liberálnym katolíckym krídlom – že židia sú staršími bratmi vo viere a v tomto duchu aj vysvetľujú falošnú eschatológiu, kde židia na konci budú lídrami cirkvi. Píšem cirkvi s malým ,,c", pretože protestanti neuznávajú Cirkev Kristovu, Cirkev skutočnú, Cirkev katolícku. Na verejnosti sa to tak nejaví, ale myslenie protestantov je namierené proti katolíkom, zvlášť v moderných prúdoch, zboroch, kde je veľa mladých ľudí. Mons. Chrostowski však veľmi správne odhaľuje, ako je to vlastne so židmi ohľadom viery."

  Mons. Waldemar Chrostowski – konzultor rady poľského episkopátu pre medzináboženský dialóg, držiteľ Ratzingerovej ceny za rok 2014, od roku 2004 je predsedom Poľskej biblickej spoločnosti, kňaz Varšavskej arcidiecézy, je takisto biblickým vedcom a intenzívne sa angažuje v katolícko-židovskom dialógu. Od r. 1987 je docentom na Teologickej fakulte vo Varšave, dnešnej Univerzite kardinála Štefana Wyszynského, kde prednáša exegézu Starého zákona a teológiu. Je šéfredaktorom poľského teologického časopisu „Collectanea Theologica“ a členom poradnej rady viacerých odborných časopisov. V r. 2008 bol audítorom na Synode biskupov o úlohe Biblie v Cirkvi, je aj poradcom Komisie pre náuku viery pri Biskupskej konferencii Poľska.
  http://modlitba.sk/?p=6824
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141122003

  OdpovedaťOdstrániť
 4. PriestorNet – už dávnejšie – uverejnil rozhovor s rakúskym diakonom Manuelom Sattelbergerom. Vybavili sa mi teraz jeho slová a chcem ich tu spomenúť (aby sme nepodľahli malomyseľnosti – napriek ťažkostiam, problémom i zlyhaniam jednotlivcov:
  Dôverujem Svätému Duchu v Cirkvi.

  http://www.priestornet.com/2016/02/doverujem-svatemu-duchu-v-cirkvi.html

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Karol Dučák26.7.18

  Keď som po prvý raz čítal tento článok, nevychádzal som z údivu. Nechcel som však spochybňoval svojho kolegu Gregora, ktorý je tiež autorom v PriestorNete, tak som to nechal tak. Keďže sa však opakovane šíria nesprávne informácie, považujem za potrebné uviesť veci na pravú mieru. Neviem, kde vzal kolega Vlado Gregor informáciu, že Druhý vatikánsky koncil zrušil modlitbu za Židov. Koncil sa síce venoval problematike liturgiky, ale priame zásahy do liturgie svätej omše nerobil. Taktiež neviem o tom, žeby koncil zrušil dôležitosť misie medzi Židmi. Venujem sa štúdiu koncilových dokumentov už roky, ale nikdy som neobjavil formuláciu, ktorá by spochybňovala misijný charakter Katolíckej cirkvi. To, že je v Cirkvi nemálo hyperaktívnych teológov, ktorí neustále hľadajú to, čo sa im hodí, je síce pravda, ale nemôžem súhlasiť s tým, aby sa vina za všetky problémy Cirkvi hádzala na koncil.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dokumenty sú možno v poriadku, ale prax je taká, aká je. Aj komunisti netvrdili také veci, aké sa v skutočnosti diali

   Odstrániť
  2. Karol Dučák27.7.18

   Práve preto treba vyčistiť stôl a naliať si čistého vína. To znamená vecne a presne pomenovať, kto a prečo prevracia koncilové dokumenty. A tiež ako potrestať vinníkov. V minulosti Cirkev exkomunikovala heretikov, dnes nie. Prečo? Také otázky si treba klásť a hľadať odpovede na ne.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.