- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. mája 2018

Slovo na nedeľu (119)


Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.
(Sk 2, 4)
Keď chceme niečo povedať, musíme to vysloviť takým jazykom, ktorému budú iní rozumieť. Verbálna komunikácia je založená na slove, ktorému rozumieme. Komunikovať hovorením je veľmi účinné, jednoduché a najmä – presvedčivé. Podmienka je – navzájom si rozumieť.
Preto nás vôbec nemôže prekvapiť skutočnosť, že prvým účinkom Ducha Svätého bolo vzájomné porozumenie si všetkých prítomných. Iba tak sa mohlo naplniť poslanie Apoštolov, ktorých úlohou bolo zvesť o Pánovi šíriť do celého sveta. Základom tejto neľahkej úlohy bol spoločný „dorozumievajúci“ jazyk, ktorý umožnil pochopiť slová apoštola Petra. („A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?“ Sk 2, 8.)

Iba pochopenie slov môže v konečnom dôsledku spôsobiť, že tomu, čo počujeme, uveríme. Nech sú teda Turíce aj oslavou verbálnej komunikácie, pretože bez nej by sa slová Pána Ježiša Krista nikdy nemohli rozšíriť po celom svete!
Zoslanie Ducha Svätého, Tešiteľa, ktorý nám pomáha na našej ceste životom, je veľkým Pánovým darom. Prostredníctvom Ducha môžeme naplno pochopiť Jeho učenie. Iba s Duchom je náš život obohatený a stáva sa tak plnohodnotným a krajším.
Prosme o dary Ducha Svätého a keď ich dostaneme, nezabudnime ich naplno využívať!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (118)
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.