- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. mája 2018

Slovo na nedeľu (118)


Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.
(Jn 6, 40)
Neistota a strach z posledného dňa. Myslím z toho naozaj posledného. Potom sa už odoberieme „na druhý breh“. Nevieme, čo nás čaká. Máme strach, pocit beznádeje a prázdnoty... Ako to bude s nami? Stratíme sa v bludisku ohromného vesmíru, navždy zmizneme...? A čo naša duša?
Umárame sa rôznymi predstavami, ktoré sú však zbytočné. Pán Ježiš nám na túto otázku (a na naše pochybnosti) dáva jasnú a zrozumiteľnú odpoveď: Ak budeš veriť vo mňa – budeš mať večný život. A ešte – budeš vzkriesený v posledný deň.

To, čo nám druhí nevedia vysvetliť, Ježiš objasňuje. Nie je to vôľa iba Syna, ale je to vôľa a želanie Boha – Otca.
Kto zomrie, vráti sa ako prach naspäť do zeme. Ale tým sa to nekončí. Je to iba začiatok niečoho nového. Niečoho nádejného... Uver – a budeš spasený!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (117)
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.