- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júna 2018

František Ján Pavol Škutil, OFM Cap

Ľudovít Košík

Publicista, spisovateľ pre deti a mládež, organizátor duchovného a kultúrneho života Slovákov v Amerike František Ján Pavol Škutil sa narodil 2. júna 1872 v Skalici. Pochádzal z meštianskej rodiny (otec Ján, matka Alžbeta, rodená Bundalová). Po štúdiu na gymnáziu v Skalici v rokoch 1882–1887 bol klerikom v Budapešti. Vstúpil do kapucínskej rehole a po vysvätení za kňaza pôsobil v Pezinku a horlivo sa zapojil do národnej práce. Pre rozličné ťažkosti emigroval v roku 1907 do USA, usadil sa v Bootone pri New Yorku, kde založil a vybudoval katolícku farnosť svätého Cyrila a Metoda, a tam prežil aj väčšinu kňazského života. Hneď po príchode začal stavať kostol, kúpil pozemok na cintorín a dom s veľkou záhradou.
Medzi americkými Slovákmi zakladal organizáciu Katolícky sokol, najväčšiu telovýchovnú organizáciu našich emigrantov. Rozširoval členstvo Spolku svätého Vojtecha, podporoval dobročinné podujatia Slovákov v Amerike i vo vlasti. Šíril a zakladal výchovné náboženské spolky pre deti a mládež.

Literárne začal pracovať už za svojho pôsobenia na Slovensku. Referoval o púťach, výstavách, ochotníckych divadlách, písal o ľudovo-výchovnej práci slovenských ľudových umelcov, všímal si sociálny život na vidieku. Publikoval príležitostné básne, bájky, krátke prózy a črty z ciest, humoristické besednice. Prispieval do Literárnych listov, Ľudových novín, Novej domovej pokladnice a Katolíckych novín. Uverejňoval životopisy významných slovenských osobností. V roku 1899 uverejnil v Ľudových novinách preklad vianočnej legendy Princezná Lilith od francúzskeho autora Julesa Lemaitra. V roku 1905 vydal Gavlovičovu Valaskú školu a čoskoro po odchode do emigrácie mu v Skalici u Teslíka vyšla zbierka divadelných výstupov a scénok Živá kniha (Booton, 1909). Používal pseudonymy Kozruch, Anička Kozruchová, FrankoRudonický.
S J. Pastorákom spracoval učebnicovým spôsobom dejiny Slovenska a Slovákov, ich národné osobitosti, náboženstvo a spôsob života pod názvom História Slovenska. Bol prvým redaktorom týždenníka Katolícky sokol, ktorý dlhé roky patril medzi najlepšie slovenské periodiká v USA. Od roku 1911 redigoval aj časopis Priateľ dietok a od roku 1914 zostavoval zborník Katolícky sokol.
František Ján Pavol Škutil zomrel 26. apríla 1933 v Bootone.

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Skalica v minulosti a dnes; Obzor, Bratislava, 1968
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000
Slovenský biografický slovník; MS, Martin

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.