- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. júna 2018

Kniha: Kristus prichádza


„Ježišovým narodením sa započala nová dejinná epocha. Kresťanstvo vložilo do života ľudí iný pohľad na svet a bytie, iný pohľad na ľudskú dôstojnosť. Každý človek patrí Bohu. Má nesmrteľnú dušu. Nesmie byť ponižovaný. Niet viac delenia na slobodných a otrokov, sú iba takí, čo prijímajú Lásku, a takí, čo ju odmietajú. Zmyslom nášho života nie sú iba akési malé úlohy či záľuby. Naše pozemské putovanie je veľkým, vznešeným a svätým podujatím s cieľom vo večnosti...“
Aj o tom hovorí kniha Kristus prichádza, ktorá – povedané slovami Ľudovíta Košíka – obsahuje „zrelé úvahy nad otázkami viery, zmyslu života, ale predovšetkým nad osobou Ježiša Krista a posolstvom, ktoré nám zanechal, a jeho aplikáciou v dnešnej dobe, na začiatku tretieho tisícročia kresťanstva“.

Ľudovít Košík dopĺňa: „Kniha má 160 strán, je vydaná v pevnej väzbe s farebnou obálkou. Je výborne pripravená formou i obsahom, nie je šitá rýchlou ihlou. Môže jej porozumieť každý, komu sú blízke slová Ježišovho evanjelia a chce sa im v živote podriaďovať – stačí po nej siahnuť a začítať sa do myšlienok v nej uvedených. Čitateľ bude určite obohatený a posilnený do každodenných zápasov o dobro, pravdu, spravodlivosť, lásku...“
::
Básnik a publicista Ján Maršálek (1965) vydal knižne niekoľko zbierok poézie a pomerne nedávno kolekciu zamyslení Cesta k bráne, s podtitulom Čítanie na každý deň. Jeho novú knižku Kristus prichádza ponúkajú viaceré kníhkupectvá, dá sa objednať aj cez internet, aj priamo vo vydavateľstve Post Scriptum.
::


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.