- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. augusta 2018

Slovo na nedeľu (132)


Farizeji a zákonníci šomrali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.
(Lk 15, 2)
Každý z nás si vyberá svojich priateľov sám, podľa svojich vlastných kritérií. Tieto máme nastavené tak, aby sme si za kamarátov, priateľov vybrali tých, ktorí sú slušní, majú dobrú povesť, vie sa o nich, že sú dobrými ľuďmi. S takýmito trávime svoj voľný čas, navštevujeme sa, spoločne sa radíme a pomáhame si.
Iba málokto z nás sa túži stretávať s ľuďmi, ktorí nepožívajú dobrú povesť. S takými, nad ktorými mávneme rukou, lebo si ich nie veľmi vážime... U Pána Ježiša pozorujeme pravý opak. Zámerne vyhľadáva tých, ktorí práve nepožívajú dobrú povesť. Stretáva sa s „hriešnikmi“, čiže s tými, ktorí porušujú Božie, ale aj naše svetské zákony.

Ježiš nemá problém vypočuť mýtnikov, stolovať so ženami a mužmi nie práve najlepšej povesti. Jednoducho môžeme napísať: Pán ich má rád, neodpísal ich, ale snaží sa im svojím záujmom pomôcť. Chce im ukázať inú cestu než tú, po ktorej doteraz kráčali. Pán Ježiš zámerne vyhľadával hriešnikov, lebo ich chcel zmeniť. Samozrejme, k lepšiemu. Aj pre nich budoval svoju Cirkev, aj im ponúkol účasť vo svojom kráľovstve.
Zoberme si z Pánových skutkov príklad a zamyslime sa nad svojím správaním. Nemáme sa aj my trochu zmeniť a pomáhať tým, ktorí zablúdili a nevedia sa svojou vlastnou silou z tohto bludného kruhu dostať? Áno, majme dobrých priateľov, ale pomôžme aj tým, ktorých iní už odpísali... Boh Je láska, ktorá miluje všetkých a je určená každému. Niekomu musíme túto Lásku ponúknuť, dať im šancu...


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.