- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. augusta 2018

Slovo na nedeľu (133)


Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.
(Jn 17, 17)
Pravda. Večná téma, nad ktorou si lámeme hlavu od nepamäti. Môžeme napísať, odkedy je ľudstvo ľudstvom, odvtedy hľadá svoju pravdu. Chce vedieť pravdu o sebe samom: odkiaľ ide a kam kráča. Chce poznať pravdu svojho vzniku a tiež aj zániku. Túži po pravde života každého jednotlivca, ktorý kedy prišiel na tento náš svet.
Pravda oslobodzuje a zároveň zaväzuje. Dôsledky poznania pravdy nie sú vždy príjemné. Niekedy je lepšie nepoznať pravdu, lebo jej úplné poznanie by nás poznačilo negatívnym spôsobom. Ani zatvárať oči a odmietať pravdu sa nevypláca. Človek zostáva v tme, ktorá ho obmedzuje.

Dá sa vôbec presne vymedziť pojem „pravda“? Čo v sebe obsahuje? Zahŕňa všetko, čo je okolo nás. Pravda je zmyslom pohybu našej existencie. Poháňa nás dopredu. Otvára nám netušené možnosti a robí nás lepšími.
V Novom zákone sa veľmi často uvádza slovo „pravda“. Vieme, že Pán Ježiš sa touto témou zaoberal a vysvetľoval ju svojim učeníkom. (Napríklad Jn 14, 6, Ježiš hovorí: „Ja som cesta, pravda a život.“) Ježiš vedel, že iba pravda môže sprevádzať jeho učeníkov, keď budú vo svete šíriť Jeho slová. Bez pravdy by slová nášho Pána zanikli, pohltil by ich vesmír. Stali by sa zrnkami prachu rozfúkaného po krajine. Zrnkami, ktoré by nikto nehľadal, nikomu by nechýbali. Preto Pán prosí svojho Otca, aby všetkých jeho nasledovníkov „posvätil pravdou“. Vedel, že Božie slovo je pravda. A táto pravda je večná a nezničiteľná. Ježiš neprosil svojho Otca, aby im zabezpečil ľahší život, menej strádania, aby od nich odvrátil nebezpečenstvá, ktoré na nich budú vo svete číhať. Nie, toto je v tejto situácii bezpredmetné. Jedine pravda, tá ich môže zachrániť a ochrániť pred nástrahami sveta.
Ešte napíšem, že toto tvrdenie platí aj dnes a bude platiť na veky vekov. Preto prosme aj my Boha, aby nás obdaroval pravdou, ktorá nás bude sprevádzať naším životom, našou kľukatou cestou k Pánovi!

::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (132)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.