- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. septembra 2018

Obrazy rokov a dní


Július Homola: Slnko a mračná nad Slovenskom
Počas tohtoročných letných dní vydal Ústav dejín kresťanstva v Bratislave zbierku básní nestora slovenskej kultúry Júliusa Homolu s názvom Slnko a mračná nad Slovenskom (Verše z rokov 1945–2018). Ide o tretiu vydanú básnickú zbierku autora: v roku 2002 mu vyšla zbierka Slovensko v zápasoch a v  roku 2017, k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky, Kytica veršov.
Najnovšiu zbierku tvorí 90 básní z rokov 1945 až 2018. Možno ju pokladať za kroniku autorovho života, ale aj kroniku viac než siedmich desaťročí zložitého obdobia v živote Slovenska, na ktorom autorovi záleží – celý život preň pracoval a obetoval sa a pre vernosť kresťanským a národným hodnotám bol aj väznený (za šírenie ilegálneho študentského časopisu), ako prezrádzajú napríklad básne Vianoce za mrežami s básnikom Andrejom Žarnovom, List dievčaťu z väzenia, Väzenská balada, Večerný pozdrav z väzenia a ďalšie.

V básňach sa prirodzene prelína rovina osobného, rodinného, národného, spoločenského života a jeho atmosféry počas celého zachyteného obdobia. Zbierka zahŕňa celú šírku ľudského prežívania, obsahuje aj ľúbostnú poéziu. Básnik opisuje krásu rodného kraja, jeho prírody a vyzdvihuje statočnosť a obetavosť hrdinov, napríklad básňou Obeť – zavraždenému kňazovi J. Tóthovi, a ďalšími: Náš pán učiteľ, Učiteľka Marta... Pripomína negatíva násilnej kolektivizácie v poľnohospodárstve, prenasledovanie katolíckej Cirkvi, likvidáciu reholí, násilie spôsobené komunistickou diktatúrou, násilnú ateizáciu. Väčšina básni v zbierke je z obdobia, keď nemohli byť verejne publikované, ale tieto témy nie sú ani dnes veľmi žiadané a docenené a autor za svoju vernosť hodnotám draho platí. Autor je citlivý na likvidáciu kresťanskej identity Slovenska i Európy, ktorá sa neskončila pádom totality v roku 1989.
Kniha je brožovaná, má 174 strán, na obálke je fotografia kríža v horách, typického pre slovenskú dedinu. Slovo na úvod je od profesorky teológie Heleny Hrehovej, ktorá oceňuje a vyzdvihuje  Homolovu vernosť hodnotám, na ktorých stojí život pravdy. V závere knihy,  v stati Verše o trpkej minulosti i trpkej súčasnosti, je hlbší rozbor básnickej zbierky. Nechýba ani fotografia a životný profil autora. Knihu pripravil na vydanie historik Martin Lacko.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave a vydaní tejto knihy podieľali a takto ponúkajú čitateľovi autentický obraz doby, na ktorú sa priveľmi ľahko a rýchlo zabúda, čo aj mnohým vyhovuje, aj ich teší, veď ani v učebniciach dejepisu sa akosi dostatok miesta pre tieto témy nenachádza. Platili sme však príliš vysokú cenu ľudských životov, väznenia, utrpenia, perzekúcií a prenasledovania, aby sme si mohli dovoliť celkom zabudnúť!

Ľudovít Košík
::
Súvisiaci článok: Verše postavené na hodnotách

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.