- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. januára 2018

Verše postavené na hodnotách

Július Homola: Kytica veršov
(K 25. výročiu našej republiky)
Do rúk slovenskej verejnosti sa koncom roka 2017 dostala hodnotná publikácia – zbierka básní Júliusa Homolu, v ktorej vyjadruje svoju lásku k Slovensku, slovenskému národu, ku Katolíckej cirkvi a všetkým ľuďom dobrej vôle.
Tento skromný, ale význačný autor (*1930), robotník aj intelektuál, politický väzeň aj básnik, publicista, hlboko veriaci človek, ktorý sa vždy vedel obetovať za Boha, národ a pravdu, ako píše editor zbierky historik Martin Lacko, týmto spôsobom chce prispieť k 25. ročnému jubileu Slovenskej republiky.

Júliusovi Homolovi vždy záležalo na hodnotách, ktoré dávajú životu zmysel, pre ne sa angažoval, nezostával pasívnym, čo mu prinášalo aj mnohé komplikácie nielen v rokoch komunistickej totality. Vo svojom dôchodkovom veku sa ako človek prenasledovaný komunizmom angažoval v KPVS a ZPKO aj vo viacerých kresťanských hnutiach. Pamätám si na naše stretnutia na snemoch Slovenského misijného hnutia v Banskej Bystrici, kde mu nechýbalo pero v ruke.
Básnická zbierka, ktorú vydali Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja, má 108 strán, je brožovaná, s farebnou obálkou. Úvodné slovo s názvom Básnik svedomia je od Teodora Križku. Autor zbierky sa k čitateľom prihovára slovami pápeža Jána Pavla II. o slovenskom národe, ktoré vyslovil pri návštevách Slovenska v rokoch 1996 a 2003. V závere zbierku veršov hodnotí jej zodpovedný redaktor Martin Lacko a dopĺňa ju krátky životný profil autora.
Zbierku tvorí 51 chronologicky radených básni, napísaných v rokoch 1989–2017 pri rozličných významných udalostiach slovenských dejín. Privítal v nich zmeny v politickom živote v roku 1989 a s nadšením aj vznik Slovenskej republiky v roku 1993. Básňou privítal návštevu Jána Pavla II. v roku 1996 na Slovensku, osobitne v Tatrách. Tiež oslávil 2000 ročné jubileum príchodu Ježiša Krista. Zamyslel sa nad niektorými udalosťami v živote národa i súčasnej Európy. Báseň venuje aj sv. Cyrilovi a Metodovi. Ako posledné sú zaradené básne k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a báseň, v ktorej vyslovuje želanie do budúcnosti, ktorú vidí ako spoločnú s kresťanstvom.
Teším sa, že aj v dnešnej komerčnej dobe sa nájdu ľudia, ktorí dokážu ponúknuť verejnosti autentické a hlboké myšlienky, slová a skutky, ktoré nás vedú k podstatným hodnotám a správnym životným postojom. Vďaka a uznanie patrí predovšetkým autorovi básnickej zbierky, taktiež vydavateľovi a všetkým, ktorí sa na tom, aby mohla vyjsť, podieľali.
Ľudovít Košík
::
Recenzie dobrých kníh:
::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Aký je mediálny obraz výročia našej štátnosti?
    Súkromné médiá hovoria to, čo im prikáže alebo dovolí ich majiteľ, resp. sponzor. Dajme ich teraz bokom.
    Verejnoprávne masmédiá by mali poskytovať vyváženosť a mali by pestovať – okrem iného – zdravé vlastenectvo. Nedeje sa tak!
    V súvise v 25. výročím vzniku Slovenskej republiky zaznievajú z RTVS samé náreky, čechoslovakistické táraniny, ale i posmešky a jedovaté slovné útoky na slovenskú štátnosť. Taká je pravda.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.