- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. novembra 2016

Biblicko-spirituálny pohľad

František Trstenský: Ježišove podobenstvá
Ružomberok, Katolícke biblické dielo, 2015, 136 strán
Autorom podnetnej knihy je katolícky kňaz, profesor František Trstenský, ktorý na základe svojho štúdia a publikácií, ktorých zoznam podáva v závere knihy, ponúka čitateľom pohľad na tridsať osem biblických podobenstiev, pozývajúc k zamysleniu nad ich posolstvom, ale predovšetkým k uvedeniu do života pravdy, ktorú ponúkajú.

Ak podobenstvo zachytili viacerí evanjelisti, vysvetľuje rozdielnosti v jednotlivých evanjeliách. Taktiež podáva výklad o vtedajších zvyklostiach, kultúrnych a sociálnych pomeroch, zvykoch na svadbách či poľnohospodárskych zvyklostiach, aby sme ako čitatelia porozumeli použitým obrazom, a tak boli vtiahnutí do deja, spoznali seba samého a urobili rozhodnutia na základe duchovnej pravdy, ktorá bola podobenstvami sprostredkovaná. V závere každého vysvetlenia podobenstva sa na lepšie pochopenie podáva aj krátke duchovné zamyslenie.
Ježiš počas svojho verejného pôsobenia často hovoril k poslucháčom v podobenstvách, aby takto priblížil základné Božie pravdy na príklade bežných udalostí z každodenného života, do ktorého boli jeho súčasníci naplno ponorení a ktorému každý z nich rozumel. Niektoré podobenstvá Ježiš aj sám vysvetľuje, ako napríklad podobenstvo o rozsievačovi, o pšenici a kúkoli, či o rybárskej sieti... Predmetná kniha nám môže osvetliť ďalšie súvislosti.
Ľudovít Košík
::
Recenzujeme dobré knihy:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.