- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. októbra 2018

Slovo na nedeľu (141)


Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.
(Mk 3. 32)
Vieme, čo tvorí rodinu. Rodičia a deti. Niekedy je rodina neúplná, vtedy chýba jeden z rodičov. Rodina bez detí je tiež nekompletná. Hovoríme – Boh ich nepožehnal... Rozprávanie o rodine je pre nás niečo úplne samozrejmé. Je to bežná téma, ktorá nie je ničím výnimočná. Ibaže, keď hovoríme o rodine v súvislosti s Pánom Ježišom Kristom, všetko naberá iný, dosť netradičný rozmer. Presne vieme iba to, že Ježiš sa narodil Panne Márii, potom, čo jej túto „udalosť“ zvestoval anjel... Ježišovým „otcom“ sa počas jeho životnej púte medzi nami stal ženích Panny Márie, muž menom Jozef, človek statočný, povolaním tesár. Tieto skutočnosti sú presne zaznamenané v Písme. Všetky ostatné „teórie“ o rodine Pána Ježiša sú len čistými špekuláciami.

Nemôžeme hodnoverne preukázať, ako sa ďalej rozvinula rodina, v ktorej Pán vyrastal. Písmo je skúpe aj na ďalší osud Jozefa. Nespomína sa ani jeho smrť. Môžeme teda usudzovať, že Ježiš vyrastal najmä v spoločnosti svojej matky. Od tridsiatich rokov svojho života sa osamostatňuje a začína verejne účinkovať v spoločnosti Dvanástich. Nečudujme sa, keď Ježiš odpovie: „Kto je moja matka a moji bratia?“ ( Mk 3, 33). I keď jeho slová v nás vyvolávajú mnohé otázniky. Ako sa môže pýtať: „Kto je moja matka?“ Veď toto je úplne zrejmé. Predsa Panna Mária, nie?
Otázku nemôžeme takto zjednodušiť. Svoju matku Ježiš dobre pozná, nemá dôvod o nej pochybovať. V tomto prípade Pán presúva význam slova „matka“ do všeobecnejšej roviny. Označuje ním všetky matky, ktoré sú v zástupoch, ktoré tiahnu za ním. Vyzdvihuje matky, ktoré sú pre neho neznáme, ale ich prítomnosť si dôsledne uvedomuje. Vidí ich denne okolo seba. Komunikuje s nimi. Pozerá sa do ich očí. Všetky matky si „privlastňuje“ a stáva sa ich jediným synom. Ježišove ďalšie slová nám toto vysvetlenie potvrdzujú. Dobre si prečítajme Pánove nasledujúce vety a všetko sa nám vyjasní: „Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka“ (Mk 3, 34–35).
Tento Ježišov „odkaz“ je večne platný. Týka sa aj nás. Aj my chceme byť Ježišovi bratia a sestry? Chceme byť Jeho matkami a aj otcami? Nie je to vôbec nemožné. Stačí si iba dobre prečítať predchádzajúce verše a podľa nich žiť. Ostatné už príde...

::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (140)

1 komentár:

  1. Anonymný21.10.18

    Ani ste to nezbadali, ozaj sa dopúšťate špekulácií a nielen v tomto článku.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.