- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2019

Láska buduje

Vlado Gregor

Pod našimi opovážlivosťami už glóbus praská, môže nás zachrániť Kristova obeta a láska?
Je to iste veľký rébus, či je dôležitejšia láska a znášanlivosť, alebo mimoriadne znalosti a vedomosti. Ľudstvo od počiatku láka a zvádza túžba vlastniť zvláštne poznanie, je to pokušenie gnózy a či gnosticizmu. Práve toto je znázornené už v knihe Genezis a je to aj zdroj vzniku náuky o dedičnom hriechu. Náznaky tejto dogmy sa vyskytujú už u apoštola Pavla a cez sv. Augustína, a končia sa nezmyselnými výkladmi Luthera a Kalvína.
Don Bosco vraj mal kedysi videnie, ako sa útočí na loďku katolíckej Cirkvi a do konečného a víťazného prístavu ju dovedú dve veci: viera v konkrétnu a živú prítomnosť Ježiša v Eucharistii plus náuka o Nepoškvrnenom počatí. Mnoho ľudí nevie o tom, že tu nejde o počatie Ježiša, ale práve o dogmu narodenia Panny Márie ako nepoškvrnenej a o možnosť, vzor, nádej a povzbudenie, ktoré sa týmto dáva nám všetkým.

Málokto dokáže pochopiť, že dogmy nie sú nariaďované zhora, že Cirkev ich schvaľuje dodatočne, podľa živej viery ľudu. Ľudová zbožnosť býva totiž často ponižovaná a dehonestovaná, ale práve ona je tým živým prameňom viery. Stále znovu vytryskuje, hoci je neustále zasypávaný a úmyselne znečisťovaný. O tejto živej a nespochybniteľnej viere Cirkvi píše aj nedoceňovaný svätec z 5. storočia Vincent Lerinský, o ktorom napísal článok do časopisu Kultúra môj nebohý a takisto nedoceňovaný otec.
Ono pohŕdanie tou detskou dôverou v zmysel našich zdanlivo nereálnych snažení sa vyskytuje už u Spinozu, židovského odporcu biblickej histórie a jej odkazu. Vari si myslíte, že vtedajší znalci Starého zákona, exegéti a vykladači Písma nevedeli o rozporoch, záhadách a istej nelogickosti v knihách, ktoré poctivo skúmali a o  aplikovaní ktorých s úctou uvažovali?
Apoštol Pavol takisto mal rabínske vzdelanie a do hĺbky poznal nielen židovskú, ale aj pohanskú filozofiu, múdroslovie a mudrovanie. Práve on sa nám snaží naznačiť, že láska buduje a zjednocuje a takzvané úžasné, nepopierateľné a bezchybné poznanie nadúva, rozdeľuje a vedie k najhoršiemu a základnému hriechu, totiž k pýche.
Je to v podstate všetkých siekt, revolúcií a z nich vyplývajúcej nenávisti a vraždenia, že sa určitá skupina ľudí považuje za vyvolenú, osvietenú, nenahraditeľnú. Spomínaný pocit výnimočnosti a dokonalosti sa stále modifikuje, zamotáva, komplikuje a aj manipulácie, ktoré z neho vyplývajú, sú stále sofistikovanejšie. Neexistuje nič, čo by sa väčšmi protivilo učeniu Ježiša Krista! A tá Skala, ktorú založil, to chápe od svojho počiatku a cez omyly, odchýlky a úchylky tento odkaz iste pretrvá až do konca čias.
Milí veriaci a dúfajúci, aj keď niekedy trochu chudobnejší duchom, nepodliehajte týmto zvádzaniam a pokušeniam! Svätci a zázraky sa vyskytujú predovšetkým a prakticky výlučne v Cirkvi katolíckej. Nech nám je to mementom, svedectvom a motívom k dôvere v našu lodičku a matičku a jej konečný zmysel a účel, napriek jej neustálemu a permanentnému tancu na okraji priepasti rôznych pokušení.
KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON! PANE, ZMILUJ SA, KRISTE, ZMILUJ SA!
(Zjavenie Pána 2019)

Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.