- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. januára 2019

Nebo je blízko


Jozef Jurina: Dotyk neba
Trnava, Dobrá kniha, 2018
Kniha Jozefa Jurinu Dotyk neba predkladá čitateľom na zamyslenie dvadsaťpäť adventných a desať vianočných úvah. Autor ich ponúka ako povzbudenie – duchovnú prípravu na hlbšie prežitie daných období liturgického roka. Práve tento čas v človeku viac ako inokedy otvára jeho pozornosť na dary, ktoré dáva ľuďom Boh. To si uvedomuje aj autor a upozorňuje na to, že Boh sýti človeka nielen telesným chlebom, ale chce nasýtiť aj dušu a ducha chlebom lásky. Na to nie sú potrebné peniaze, ale otvorené srdce a túžba. A tento pokrm nie je možné uchovať si len pre seba, ale je potrebné sa s ním deliť, nie je možné prechádzať okolo veľkej ľudskej biedy a chudoby nevšímavo, ľahostajne, ale treba sa nám deliť: s bohatstvom ducha, chlebom z neba. Nebo je blízko, ako hovorí autor v predslove: „Priblíž sa k nebu a nebo sa priblíži k tebe.“

Dotyk neba je druhou knihou zamyslení Jozefa Jurinu, katolíckeho kňaza pôvodom z Oravy, pôsobiaceho v Trnavskej arcidiecéze, v súčasnosti vo farnosti Opoj (jeho prvá kniha Vnútro otvorené dokorán vyšla tiež vo vydavateľstve Dobrá kniha, v roku 2015; aj v nej vychádza z duchovnej hĺbky a píše o hľadaní pravdy, pochopení hodnôt, o dare rozumu, odhaľuje čitateľom svoje vnútro, obohacuje ich svojimi myšlienkami i životnou skúsenosťou).
Jozef Jurina vyštudoval okrem filozofie a teológie aj pedagogiku a pedagogicky pôsobil na Teologickej a Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, tiež pôsobil ako odborný asistent a prodekan na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Získal doktorát zo systematickej filozofie a stal sa odborníkom v oblasti súčasnej postmodernej estetiky. Je autorom mnohých monografií a študijných textov z filozofie, pedagogiky a teológie. Prekonal vážnu chorobu, vtedy mal dostatok času na premýšľanie, čo ho priviedlo k poznaniu, že je potrebné naplniť ruky skutkami lásky, že slová nestačia. Jeho zamyslenia usmerňujú človeka k hlbším a podstatným otázkam života, aby mohol poznať a pochopiť vážne a dôležité hodnoty v živote, ktoré ho napĺňajú a dávajú mu zmysel. Ponúka myšlienky, v ktorých sa dá hľadať pravda.
Kniha je ilustrovaná fotografiami nádherných diel z tvorby významnej umeleckej keramikárky Ivett Axamitovej, nositeľky ocenenia Fra Angelico, ktorá sa venuje sakrálnej tematike a pretavuje duchovno do hmotných predmetov a objektov, za čo jej v závere autor vyjadruje svoje poďakovanie.
Kniha vyšla v pevnej väzbe, má 102 strán formátu 15x19, na kvalitnom papieri, ilustrácie sú farebné, na prebale je jej stručné predstavenie aj stručný životný profil autora. Je rozdelená na dve časti: Adventné obdobie a Vianočné obdobie. Môže byť vhodným sprievodcom práve na tieto obdobia cirkevného roka a môže prispieť k ich plnšiemu a hlbšiemu prežitiu. Autor ľudsky, láskavo a aktuálne povzbudzuje a usmerňuje pozornosť čitateľov k hodnotám, bez ktorých radostný a naplnený život nie je možný.

Ľudovít Košík
::
Odporúčané:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.