- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. marca 2019

Čím v poslednej dobe upútal časopis Kirche bunt?


V diecéze St. Pölten je v súčasnosti spolu 293 rehoľníčok a rehoľníkov: 183 z nich je v sedemnástich mužských reholiach a 110 v ôsmich ženských reholiach. Celkove je teda v diecéze zastúpených 25 reholí. Časť rehoľníkov zabezpečuje dušpastiersku službu (celkove 126), ďalších 27 pracuje v 27 rádových školách diecézy St. Pölten s vyše 5 200 žiakmi, viacerí sú činní v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach. Napokon, istá časť z nich žije kontemplatívnym spôsobom života.
::
Posledný trapista z kláštora Notre-Dame de l'Atlas v alžírskom Tibhirine, brat Jean-Pierre Schumacher, sa 15. februára 1019 dožil veku 95 rokov. Počas občianskej vojny v Alžírsku boli v marci 1996 unesení z tohto kláštora siedmi trapisti, ktorých mŕtvoly boli nájdené neskôr. Posledný žijúci trapista jediného rehoľného spoločenstva v Tibhirine, brat Jean-Pierre Schumacher, žije dnes v trapistickom kláštore v marockom Midelte.

::
Podľa aktuálnej Štatistickej ročenky Cirkvi je v celom svete 5 287 katolíckych nemocníc. Najviac ich je v Amerike (1 530) a v Afrike (1 321). V Európe je ich 1 020. Cirkevné zariadenia sú v odľahlých regiónoch často jedinými útočišťami pre trpiacich.
::
Najstarší kardinál na svete, Kolumbijčan Jose de Jesus Pimiento Rodriguez, sa dožil stovky. Požehnaný vek 100 rokov dovŕšil 18. februára 2019 ako vôbec tretí od roku 1750, od začiatku spoľahlivých záznamov. Pápež František ho uviedol do kardinálskeho stavu až v roku 2015 za jeho zásluhy v čase občianskej vojny.
::
Spolu 344 projektov pomoci v 54 krajinách Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie podporila minulý rok Missions-Verkehrs- Arbeitsgemeinschaft  Austria (Misijná dopravno-pracovná spoločnosť Rakúsko), známejšia pod skratkou MIVA Austria. Vďaka tomu bolo možné v roku 2018 finančne zabezpečiť dopravné prostriedky rôznych druhov a rozvojovú pomoc v misiách v hodnote 5 287 000,- €. Medzi 1 359 dopravnými prostriedkami, ktoré mohli byť takto financované, bolo 313 mulov, 707 bicyklov, 258 áut, 75 motocyklov a jeden čln. Tieto dopravné prostriedky sú v misiách životne dôležité, pretože pomocou nich je možné organizovať prepravu potravín, liekov a stavebného materiálu.
::
Sväté písmo bolo v minulom roku preložené do ďalších osemnástich jazykov. Podľa údajov Svetového zväzu biblických spoločností je teda celý text Svätého písma preložený do 692 jazykov. 5,6 miliardy ľudí na celom svete si takto môže celé Sväté písmo prečítať v materinskom jazyku. Samotný Nový zákon bol preložený do ďalších 1 547 jazykov.
::
Paraguaj plánuje zriadiť juhoamerickú „Cestu svätého Jakuba“, ktorá by mala spojiť vyše 30 jezuitských redukcií, zakladaných v Paraguaji od začiatku 17. storočia na ochranu Indios pred obchodníkmi s otrokmi. Tá juhoamerická má nadviazať na úspech európskej „Cesty svätého Jakuba“.
::
Pred 70 rokmi, v roku 1949, postavil hlboko veriaci katolík Hermann Gmeiner v tirolskom Imste prvú SOS detskú dedinku na svete s cieľom postarať sa o deti, ohrozené biedou. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila z Rakúska prakticky do celého sveta. Už v roku 1959 bolo SOS detských dediniek v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku celkom dvadsať a v roku 2019 ich je už 572 v 135 krajinách sveta. Poskytujú domov pre 90 000 mladých ľudí na svete a celkove okolo pol milióna ľudí profituje z programov pre stabilizáciu a posilnenie rodín. V Rakúsku bolo v predchádzajúcom roku 14 SOS detských dediniek, v ktorých bolo postarané o 1 800 detí a mladých ľudí. Navyše, okolo 2 500 detí prichádza na poradenstvo, diagnostiku a terapiu do ambulancií SOS detských dediniek vo Viedni a Klagenfurte. Okrem toho je poskytované poradenstvo aj cez telefón a internet. Viac ako milión návštevníkov má Rat auf Draht (Rada na telefóne), čo je anonymná a bezplatná 24-hodinová poradenská linka pre deti a mladých v Rakúsku.
::
Pred 90 rokmi, presne 8. 3. 1929, sa v Berlíne uskutočnilo prvé testovacie televízne vysielanie, ešte bez zvuku. A v Berlíne sa začalo aj prvé pravidelné verejné televízne vysielanie. Stalo sa tak 22. 3. 1935.
::
Klaus Küng, emeritný biskup diecézy St. Pölten, oslávil dňa 5. 3. 2019 svoje biskupské jubileum. Za biskupa bol vysvätený pred tridsiatimi rokmi vo Feldkirchu. Do júna 2018 bol štrnásť rokov biskupom diecézy St. Pölten. Aj ako emeritný biskup je stále pracovne činný, predovšetkým pri početným birmovných slávnostiach. Aj deň jubilea bol preňho normálnym pracovným dňom.
::
Rakúsky kňazský futbalový „mančaft“ skončil na tohtoročných Majstrovstvách Európy kňazov vo futbale v Čiernej Hore na 11. mieste. V hodnotení fair play skončil dokonca vďaka minimu faulov na prvom mieste spomedzi osemnástich národných mužstiev. Na tomto podujatí sa zúčastnilo aj mužstvo slovenských kňazov. Pevnou súčasťou programu futbalových Majstrovstiev Európy kňazov mimo futbalových plôch boli sväté omše a kultúrne podujatia. Majstrami Európy sa stali portugalskí kňazi, na ďalších miestach skončili kňazi z Bosny a Poľska. Možno konštatovať, že najlepšie výsledky dosahovali krajiny s veľkým počtom mladých kňazov. V roku 2020 budú národné futbalové mužstvá kňazov zápoliť v Prahe.
::
Altenburskí spievajúci chlapci. Tak sa volá novodobý chlapčenský spevácky zbor, ktorý v dolnorakúskom Altenburgu založili benediktíni miestneho opátstva v roku 1961 v snahe zveľaďovať kláštornú cirkevnú hudbu. Ako je však uvedené v kronike opátstva, už v stredoveku bol v Altenburgu chlapčenský spevácky zbor, ktorý pôsobil až do polovice 19. storočia. Najdôležitejšou úlohou zboru aj dnes ostáva hudobná úprava liturgie v opátstve. Súčasný zbor tvoria chlapci od deväť do devätnásť rokov, ktorí spievajú, učia a hrajú sa v internáte opátstva. Navštevujú miestne gymnázium a stredné školy v Horne, Garse a Eggenburgu. Každý rok na začiatku prázdnin cestuje zbor na koncertné turné nielen po Rakúsku, ale aj po európskych krajinách, Japonsku, Izraeli, Brazílii a Ugande. V repertoári zboru je gregoriánsky chorál, diela klasickej vokálnej polyfónie, viedenská klasika, ale aj hudba súčasných autorov. O vysokej umeleckej úrovni zboru svedčia viaceré významné medzinárodné ocenenia. Zbor mnohokrát účinkoval v rozhlase, televízii a nahral početné gramoplatne a CD. Materiálnu existenciu zboru zabezpečuje opátstvo Altenburg, Spolok priateľov Altenburských spievajúcich chlapcov a Kultúrne oddelenie spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.
::
Za nového apoštolského nuncia pre Rakúsko bol pápežom Františkom vymenovaný španielsky vatikánsky diplomat, arcibiskup Pedro Lopez Quintana, ktorý vystrieda doterajšieho nuncia vo Viedni, emeritného arcibiskupa Petra Stephana Zurbriggena (75). Šesťdesiatpäť ročný Pedro Lopez Quintana, pochádzajúci zo severošpanielskeho Barbastra, vstúpil do diplomatických služieb Svätého stolca v roku 1984. Koncom roka 2002 ho pápež Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa Agropoli. Hovorí piatimi jazykmi, vrátane nemčiny. Naposledy bol od roku 2014 pápežským vyslancom v Litve, Estónsku a Lotyšsku. Viedenský kardinál Christoph Schönborn prejavil radosť nad pomerne rýchlym menovaním nového nuncia po odchode arcibiskupa Petra Stephana Zurbriggena na odpočinok.
::
Počet dospelých v rakúskych diecézach, ktorí chcú prijať krst v Katolíckej cirkvi, je stále pomerne vysoký a aj v roku 2019 sa pripravuje 500 dospelých, ktorí spolu s krstom prijmú aj sviatosti prvého svätého prijímania a birmovania. Je to síce pokles oproti rekordnému roku 2017 (900 krstov) a roku 2018 (600 krstov), ale aj tak je počet 500 krstov dvojnásobok dlhodobého ročného priemeru.
:: 
Mravný rozklad protestantských cirkví pokračuje. Delegáti Evanjelickej-luterskej cirkvi súhlasili na svojej synode s udeľovaním požehnania homosexuálnym párom počas verejnej bohoslužby. Rozhodnutia však musia byť vopred prijaté v jednotlivých cirkevných zboroch. Budú tiež rešpektované individuálne rozhodnutia podľa svedomia jednotlivých farárov a farárok.

Vybral a preložil: Karol Dučák

Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 10. Februar 2019. Nr. 6.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 17. Februar 2019. Nr. 7.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 24. Februar 2019. Nr. 8.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 3. März 2019. Nr. 9.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 10. März 2019. Nr. 10.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 17. März 2019. Nr. 11.
::
Prečítajte si rozhovor s rakúskym diakonom Manuelom Sattelbergerom:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.