- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. marca 2019

Prijať kríž a niesť ho


Milan Hromník: Krížová cesta
Trnava, Dobrá kniha, 2019
Páter Milan Hromník SJ je autorom viacerých kníh a množstva článkov z oblasti duchovného života i histórie, dlhší čas pôsobil ako zodpovedný redaktor mesačníka Posol. V Pôstnom období, ktoré práve prežívame, vydavateľstvo Dobrá kniha pripravilo druhé (čiastočne prepracované) vydanie jeho modlitieb a meditácií k pobožnosti Krížovej cesty. Nasledovné riadky sú inšpirované myšlienkami z tejto publikácie.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje.“ Tieto Ježišove slová sú výzvou, ktorá človeka oslovuje zvlášť vtedy, keď sa on sám vo svojom živote stretá s krížom – utrpením v akejkoľvek podobe. Bremeno kríža je ťažké, niekedy pod ním padáme, ale je dôležité nevzdávať sa: keď padať, tak padať s Kristom, a s ním aj vstávať; vedieť prijať pomoc a zároveň pomáhať iným.

Vidíme okolo seba rôzne prejavy a postoje voči Ježišovi Kristovi, od ľahostajnosti až po nenávisť. Kresťan sa vie povzniesť nad prejavy okolia, nepodlieha vonkajším tlakom, móde ani davovej psychóze, nachádza odvahu konať v súlade s evanjeliom.
Ježiš učí a napomína. Vyzýva každého z nás na nápravu života. Len slzy úprimnej ľútosti nad hriechmi, spojené s pokáním, nás môžu priviesť k novému začiatku. Veď čo má človek? Čo mu napokon zostane? Ľahko môžeme prísť o majetok, o slobodu, ba i o česť. Môžeme sa stať terčom ohovárania, osočovania, potupovania. Jediné, čo človek má, je jeho duša. To je skutočné bohatstvo, ktoré sa nedá ukradnúť a z ktorého možno stále rozdávať.
Ježiš Kristus zo svojej spásy nevylučuje nikoho, kto má dobrú vôľu. Treba byť pri ňom, s dôverou ho prosiť o milosť, otvárať sa pôsobeniu Božieho milosrdenstva. Ježiš z lásky znášal utrpenie a smrť. Dosiahol víťazstvo a vošiel do nebeskej slávy – je cestou, pravdou a životom. Ešte stále však pokračuje krížová cesta Cirkvi – jej spoločenstiev i jednotlivých členov. Každý kresťan má dopĺňať utrpenie mystického Kristovho tela a svojím utrpením spolupracovať na Ježišovom vykupiteľskom diele. Vo svetle viery dostáva aj utrpenie zmysel.
Takto hovorí apoštol Peter: „Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení; lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva...“ (1 Pt 4, 12–14).

Ján Maršálek
::
Súvisiaci článok:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.