- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. apríla 2019

Dr. Jozef Tiso v pamäti národaDr. Jozef Tiso v pamäti národa (Zborník z konferencie v Rajci 12. 10. 2017) – pod týmto názvom vydalo občianske združenie Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939–1945 v spolupráci s Ústavom dejín kresťanstva (Partizánske, 2019) zborník z konferencie, ktorá sa konala v Rajci 12. 10. 2017. Zostavil ho PhDr. Martin Lacko, PhD. a posúdili Mgr. Ivan A. Petranský, PhD. a PhDr. Peter Sokolovič, PhD.
Zborník má 180 strán a je v brožovanej väzbe, má obrazovú prílohu. Dopĺňajú ho vysvetlenia skratiek a medailóny prednášajúcich autorov. I keď vychádza viac než rok po uskutočnenej konferencii, je prínosom, pretože približuje osobnosť prvého slovenského prezidenta verejnosti, keďže o tejto téme počas rokov totality nebolo možné verejne hovoriť – a mnohí to nechcú pripustiť ani v súčasnosti.

V zborníku sú štúdie, ktoré na seminári odzneli – František Vnuk: Prezident Dr. Jozef Tiso v pamäti slovenského exilu (1945–1968); Jozef Rydlo: Tisova pamäť v slovenskom exile (1968–1989; Martin Lacko: Tiso v podzemí a u politických väzňov; Pavol Demjanovič: Rodný dom prezidenta Tisu v Bytči – minulosť, súčasnosť, perspektívy; Darina Vergesová: Obraz prvej Slovenskej republiky a Dr. Tisu v Nemecku. Zborník obsahuje tiež referáty – Miroslav Bulko: Pamätné mince, medaily, plakety, odznaky a vyznamenania s portrétom Jozefa Tisa; Otto Gaťo: Poštové známky s portrétom ThDr. Jozefa Tisu; Ivan Mrva: Jozef Tiso vo verejnom priestore(Zápas o bánovskú tabuľu v roku 1990); Ján Košiar: Rok 2017 – rok Dr. Jozefa Tisu (Poznámky). V zborníku je zachytená aj diskusia, ktorá po skončení prednášok na tejto konferencií odznela.
Tento zborník, ktorý svojou formou aj formátom pripomína dobu, v ktorej stál Dr. Jozef Tiso ako prezident na čele Slovenskej republiky, chce pripomenúť túto významnú osobnosť nášho národa, chce pripomenúť človeka, ktorý sa pre národ obetoval až po svoju smrť, najprv ako kňaz a potom ako politik a prezident, aby národ zachránil pred ohrozeniami, ktoré mu vo vtedajšej situácii hrozili.
Konferencia bola dôstojným príspevkom k roku, v ktorom uplynulo 130 rokov od narodenia a 70 rokov od smrti Dr. Jozefa Tisa, zároveň 100 rokov od boľševickej revolúcie v Rusku a 100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime. V roku 2017 sa konala, za veľkého záujmu odbornej i laickej verejnosti, aj konferencia v Nitre, z ktorej bol tiež vydaný zborník. Obidve konferencie, v Nitre i v Rajci, prispeli k objasneniu života tejto významnej osobnosti našich národných dejín. Je to výzva na hľadanie pravdy o našich dejinách a na uvažovanie o našej prítomnosti i budúcnosti.

Ľudovít Košík
::
Súvisiace články:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.