- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. apríla 2019

Myšlienky z rozhovorov (16)


Pevnou obsahovou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov.
Tentoraz má slovo literát, dramaturg, karikaturista Vlado Javorský, publicista, spisovateľ Karol Dučák a predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec.

Vlado Javorský: Príroda je mocná, hovorieval chirurg, ktorému som pri operáciách asistoval. Príroda žije svojím životom. Hanobíme ju odpadkami a zlými zásahmi, akoby sme nevedeli, že nám to raz vráti! Dali sme ornú pôdu chamtivcom a nie roľníkom. Tí sa o pôdu starať nevedia, len ju žmýkajú vo výnosoch. Prvý lejak zaplaví najbližšiu dedinu ornicou... Príkladov sú stovky. Prestali sme regulovať potoky, starať sa o lesy. Rúbeme ako po nebohom, nejeden si namýšľa, že rubáš má vrecká...
(Vojny, to je rýchlejšie starnutie sveta)
::
Karol Dučák: Pred rokom 1989 sme mali vyspelú poľnohospodársku výrobu, ktorá zabezpečovala potravinovú sebestačnosť Slovenska. Na Slovensku sa vyrábal dostatok potravín pre obyvateľstvo, pričom hovoríme samozrejme o potravinách z poľnohospodárskych plodín typických pre mierne zemepisné pásmo, v ktorom sa Slovensko nachádza. Z tých sme dokázali vyrobiť nielen dostatok potravinových výrobkov, ale boli sme aj významným exportérom cukru, sladu, jedlých rastlinných tukov a olejov, mliečnych výrobkov, mäsových výrobkov, spracovaného ovocia a zeleniny, piva, cukroviniek čokoládových a nečokoládových a mnohých ďalších produktov. Potravinové produkty od nás kupovalo medzi inými aj Francúzsko, Nemecko či Veľká Británia, teda krajiny s vlastným špičkovým potravinárskym priemyslom. Kvalita potravín, produkovaných u nás, mala svetové parametre. Dnes často dovážame zo sveta potravinový odpad, ktorý sa inde nemôže predať...
(November 1989 – zanechal viac pozitív alebo negatív?)
::
Róbert Švec: Kresťanstvo je s naším národným spoločenstvom späté už niekoľko storočí. Takmer všetci významní Slováci a dejatelia sa hlásili ku kresťanstvu a niektorí z nich boli aj kňazi. Dnes sme svedkami toho, že vyznávači liberalizmu a multi-kulti ideológie sa snažia vraziť klin medzi národné a kresťanské a tak oslabiť náš národ a štát, v rámci hesla: Rozdeľuj a panuj. Naše spoločenstvo prežilo a rozvíjalo sa na troch základných pilieroch: národný, kresťanský a sociálny. Sú to osvedčené a pevné piliere, ktoré musia formovať náš národ aj v budúcnosti...
(Verím vo vnútornú silu nášho národa

::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.