- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. apríla 2019

Nedeľné slovo (14)


Naše poslanie
Každý z nás je jedinečný, každý má osobitné poslanie, ktoré nemôže nikto iný splniť. V tom sa dá nájsť zmysel života. Máme poslanie, máme úlohu, svoj údel, svoju cestu. Dostali sme život, miesto aj čas na jeho naplnenie.
Človek nepotrebuje výstredné oblečenie ani výstredné reči a skutky na to, aby sa stal originálnym. Originalitu máme už v génoch, len ju treba objaviť a rozvíjať – byť sám sebou!

A čo znamená byť sám sebou? Znamená to prijať zodpovednosť za svoj život. Nevzdávať sa, rásť, pracovať na sebe... (Kedysi som obdivoval samoľúbych umelcov, dnes obdivujem svätcov.)
Iba zodpovedný jedinec má právo na slobodu. Lebo sloboda bez zodpovednosti zabíja – ak aj nie telesne, tak isto duševne a spravidla aj duchovne. Keď budeme sami sebou, uschopníme sa prijať iných, stretneme sa navzájom skrze večnú lásku v Bohu.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (13)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.