- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. apríla 2019

Nevyháňať čerta diablom

Vlado Gregor

Je to veľký paradox existencie, že bez nedokonalosti a zla by tu vlastne žiadna existencia nemohla byť, ba nemohol by tu byť ani humor, lebo podstata vtipu je v tom, že využíva našu nedokonalú informovanosť a chabé chápanie. Vygraduje vďaka tomu do vtipnej pointy, ktorú často pochopí aj menej vzdelaný človek.
To, že múdrosť, vzdelanie a skúsenosť nie sú zárukou rozumného prístupu k životu a chápania samozrejmostí, nám dokazuje nedávne predvolebné politické „zmagorenie“, aby som to pekne nazval. Po tisíckach rokov zlých a konkrétnych skúseností ľudia nevedia a nechcú pochopiť, že nie politika, ale dobrota srdca, pevná viera a statočný charakter tvoria históriu, prítomnosť aj budúcnosť.

Píšem väčšinou stručne, hoci mám toho na srdci aj v hlave oveľa viac. Chcem totiž čo najmenej ľudí čo najmenej uraziť a znevážiť. Pretože „Božie slovo je ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ (porov. Hebr 4, 12 a Iz 49, 2).
Vždy, keď sa viera v Boha začne spájať s politikou, vedie to k zhlúpnutiu jednotlivcov aj národa a k nevyhnutnej katastrofe, alebo aspoň k značným škodám a zbytočnému trápeniu. Je to naznačené už v 5. knihe Mojžišovej, v hlave 28, kde nachádzame v protiklade takzvané
žehnajúce a preklínajúce verše. Toto sa ťahá cez múdroslovné knihy a prorokov a vrcholí to v evanjeliu Ježiša Krista. Preto si nielen neustále myslím, ale aj hovorím a píšem, že jeho prijatie je nevyhnutné aj pre predstaviteľov a hýbateľov jeho vlastného národa.
Vo veľkej miere je politika prepojená s vierou v islame. Trochu som čítal zásady šaríe a minimálne polovica je o tom, ako treba káfirom, to jest neveriacim, robiť napriek a zle. Napriek rešpektu k Ježišovi a Márii, ktorý v Koráne nachádzame, má teda islam ďaleko k skutočnej úcte k nim…
Zlo a bieda, alebo zlá, biedy a nedokonalosti sú teda iste nevyhnutné, ale Boh nám nielen celými dejinami, ale aj vlastným príbehom v osobe Ježiša Krista dáva poučenie, čo sa dá a čo nedá robiť a nakoľko je dobré bezpodmienečne odpúšťať a trpezlivo čakať a nie vyháňať čerta diablom.
Sledujeme teraz, v období rozmachu vedy, civilizovanosti a blahobytu, ako to evidentné dobro a úspechy môžu ľudstvo a ľudskosť degradovať a degenerovať. Vytráca sa spolupráca, solidarita a láska, pretože každý si vystačí sám pre seba a je spokojný s vlastným, často virtuálnym, piesočkom, ktorý ho jedine zaujíma. Isteže, to nie je cesta ani pre jednotlivcov, ani pre národy, ani pre ľudstvo – tento štýl života by nás iste nedoviedol k dôstojnému zakončeniu dejín, k bodu Omega, ktorý by znamenal objektívny a pevný, hoci aj milosrdný súd nad ľuďmi a ich občas aj nezavinenými hlúposťami, ktoré počas osobnej i svetovej histórie stihli a dokázali napáchať.

Vlado Gregor
::
Odporúčané:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.