- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. júna 2019

Nedeľné slovo (23)


Rozlišovanie
Na jednej strane človek býva niekedy až priveľmi otvorený, prispôsobivý, dôverčivý. Na strane druhej, možno v iných záležitostiach, býva neprístupný, odmietavý, slepý a hluchý voči výzvam, ktoré prichádzajú – a to hlavne vtedy, keď sú tie výzvy spojené s nejakou povinnosťou či záväzkom.
Dnes chce mať každý všetko podľa svojho vkusu, bez ohľadu na objektívnu pravdu a potreby iných. Lenže pravda neprestane byť pravdou preto, že ju zaprieme, že ju nechceme.

Obozretnosť je žiaduca, tak ako aj vytváranie si vlastného názoru, ale nesmie nás to voviesť do izolácie a slepej uličky. Pán Ježiš povedal (Jn 8, 31–32): „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
A dostávame sa k rozlišovaniu, potrebnému na to, aby sme vedeli rozpoznať dobro a zlo; dobro prijať a zlo odmietnuť – dnes, zajtra, do konca nášho života... Nech Všemohúci vedie a žehná naše kroky.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (22)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.