- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. novembra 2019

Nedeľné slovo (47)


Antropologický model
Nad vzťahom ľudského rozumu (myslenia, poznania) a náboženskej viery sa už zamýšľali mnohí. Ani ja túto otázku neobchádzam.
Myslím, že viera nesmie ísť proti rozumu, ale ani rozum proti viere, proti mravnosti. Lebo jedno aj druhé sa dá zneužiť. Oba faktory iba v spojitosti vytvárajú rovnováhu, pôsobia ako mocné piliere ľudského poznania.

Nerozdeľujme to, čo má zostať spolu! Viera bez rozumu skĺzava do fanatizmu. Rozum bez viery stráca zmysel a opodstatnenie, stáva sa cynickým a samoľúbym.
Kresťanstvo hlása súlad viery a rozumu, hlása potrebu rovnováhy a plnosti života. Kresťanstvo nie je iba náboženstvo v bežnom zmysle slova, ono predstavuje úplný antropologický model, najlepší návod na život.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (46)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.