- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. júla 2020

Pripomenutie návštevy Jána Pavla II. v Šaštíne

Ľudovít Košík

Farnosť Šaštín-Stráže si v stredu 1. júla 2020 pripomenula 25. výročie návštevy pápeža Jána Pavla II. v tejto farnosti, ktorú pripomína aj pamätná tabuľa umiestnená v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Tento najvzácnejší pútnik navštívil Šaštín pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995. Slávnostnú svätú omšu tu slúžil spolu s mnohými kardinálmi, biskupmi a stovkami kňazov na 54-hektárovej lúke medzi riekou Myjavou a cestou na Senicu, za účasti asi 400 tisíc veriacich. Privítal ho vtedajší trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.
Svätý Otec pri tej príležitosti korunoval sochu Sedembolestnej Panny Márie, ktorú preniesli z baziliky na miesto bohoslužby. Pomodlil sa aj v bazilike a stretol sa s približne sedemdesiatimi prítomnými saleziánmi, ktorí vtedy šaštínsku baziliku spravovali, a don Andrej Dermek ho oboznámil s tým, ako saleziáni na Slovensku žili počas štyridsaťročného prenasledovania Cirkvi na Slovensku. Na dvore kláštora zasadil lipku a stretol sa tiež so slovenskými biskupmi i žiakmi saleziánskeho gymnázia, tiež sa stretol s vtedajším prezidentom Michalom Kováčom a premiérom Vladimírom Mečiarom.

Tohtoročná slávnosť sa začala uctením relikvie sv. Jána Pavla II., ktorú šaštínska farnosť dostala ako dar od kardinála Stanislava Dziwisza, a modlitbou litánií k sv. Jánovi Pavlovi II. Pokračovala ďakovnou svätou omšou za pápežskú návštevu, ktorej hlavným celebrantom bol šaštínsky farár Martin Lehončák. Pripomenul začiatok pápežovej homílie v Šaštíne: „Ty si mať dobrotivá, patrónka ľútostivá...“
Po skončení svätej omše bola požehnaná a otvorená v spoločenskej sále šaštínskeho kláštora výstava, pripomínajúca viacerými predmetmi a panelmi s fotografiami a textami návštevu najvzácnejšieho pútnika baziliky. Na výstave je možné pozrieť celý videozáznam pápežovej svätej omše. Je tu tiež vystavený ornát, v ktorom ju Ján Pavol II. celebroval, kalich, ktorý bol na oltári, predmety, ktoré tam zanechal. Návštevník si môže prečítať informácie o návšteve a pozrieť si dobové dokumentačné fotografie; tiež je vystavená celoštátna i regionálna tlač, ktorá vtedy o tejto vzácnej udalosti informovala.

Ľudovít Košík

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.