- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. júla 2020

Nedeľné slovo (79)


Držme sa
Všetko má svoj čas. Všetko tu na zemi je ohraničené: ľudský život, radosť, smútok, mladosť, staroba... Patrí to k dedičnému údelu ľudstva. Prišli sme a odídeme. Boli sme pozvaní a budeme predvolaní.
V dňoch útechy treba myslieť na skúšky, ktoré prídu; hoci nevieme aké, isto prídu. V dňoch neútechy treba zas myslieť na budúcu úľavu a držať sa predsavzatí, ktoré sme si dali, keď naša myseľ bola čistá a pokojná.

Nedajme sa zmiasť posmeškom, kritikou, alebo opačne chválou či lichôtkou. Držme sa svojho úprimného presvedčenia a veci posudzujme v súvislostiach. Držme sa Božieho a nič nám nebude chýbať.
Ako píše Tomáš Kempenský v Nasledovaní Krista: „Zachovaj najprv pokoj vo svojom vnútri; potom budeš môcť aj iných privádzať k pokoju.“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (78)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.