- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. júna 2020

Nedeľné slovo (78)Poznanie cieľa
Nenapreduje ten, kto nepozná cieľ. Človek bez cieľa, bez uvedomenia si zmyslu života, bez vyjasneného svetonázoru blúdi, krúti sa v kruhu alebo stojí na mieste, prinajlepšom sa pomocou intuície, priaznivých okolností alebo druhých ľudí posúva dopredu, ale veľmi pomaly, isto pomalšie ako ten, kto si je svojho cieľa vedomý, usilujúc sa úprimne o jeho dosiahnutie.

Tomu, kto pozná cieľ, už aj samotná cesta prospieva. Taký človek nestráca čas a neplytvá darmi, ktoré dostal – ak ide pravdaže o cieľ dobrý.
Keď niekto povie, že dobro a zlo sa v praktickom živote nedajú rozlíšiť, odpoviem, že mierou morálky a mravnosti, normou noriem je Ježiš Kristus – ten istý včera, dnes a naveky.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (77)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.