- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. júla 2020

Tradícia a domov


ZÁPISNÍK (29/2020)
Tradícia, to je nadväzovanie, odovzdávanie, prenášanie, uchovávanie – uchovávanie hodnôt, ktoré utvárajú ovzdušie kultúry a kultúrnosti. Teda nie staromilstvo! Povedané slovami rakúskeho mysliteľa Friedricha Romiga byť verný tradícii, byť konzervatívcom v pravom zmysle slova „znamená ochraňovať večné v premenách času a zamerať sa z pominuteľného, premenlivého na večné, nemenné“. Zachovávať treba osvedčený, Bohom daný hodnotový poriadok, nepodliehajúci menlivým názorom a módnym trendom. V tom je stabilita, pravdivý a pevný základ: „Celá štruktúra bytia, myslenia, duševna je hierarchicky usporiadaná. Celé stvorenie pretkávajú hierarchie, ktoré majú pôvod v najvyššom hierarchovi – v Bohu, v poslednom cieli všetkých stvorení a výtvorov. Tam, kde je poriadok, je aj hierarchia“ (citované z knihy Friedricha Romiga Práva národa).

::
Stabilita vyplýva z rešpektovania pravdy o svete a z rešpektovania istých noriem. Ich porušovanie – nech by bolo akokoľvek zdôvodňované a ospravedlňované, napríklad ľudskou slobodou – vedie k nestabilite, nepokoju, nespravodlivosti a napokon aj k potlačeniu slobody. Možno tiež povedať: všetkého veľa škodí.
Zakorenenosť v tradícii vytvára okolo jedinca i spoločenstva ochranný obal. Dáva pocit dôvery a naplnenosti, vytvára pevnú štruktúru a rámec, v ktorom sa formuje domov – miesto, kde sa cítime dobre, kde sme prijímaní a akceptovaní, kde sa s nami ráta, kde sa nemusíme pretvarovať. Oproti tomu vykorenenosť nevedie k ničomu dobrému. Vykorenený človek je ako dom bez základov.
::
Jedným z najkrajších biblických podobenstiev je podobenstvo o márnotratnom synovi, ktoré v širšom význame hovorí aj o hodnote a nenahraditeľnosti domova. Márnotratný syn, keď „všetko premrhal“ a začal trieť núdzu, vstúpil do seba a povedal si, že jedinou možnosťou jeho záchrany je návrat domov. A nemýlil sa. Milujúci otec ho prijal s radosťou, lebo syn „bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa“ (Lk 15, 11–32).
Pravdaže, táto záchrana bola podmienená vstúpením do seba, teda priznaním viny a úprimnou túžbou po náprave. Podobnou sebareflexiou by malo prejsť i márnotratné ľudské spoločenstvo, ktoré premrhalo, respektíve odvrhlo dedičstvo po predkoch. Domovom spoločenstva je kult a kultúra – duchovné a duševné útočisko, skultúrnená pôda dávajúca živiny spoločenskému organizmu.
::
Náboženstvo – a osobitne kresťanstvo – kladie na človeka nemalé nároky, žiada si obetu a celoživotný záväzok, čo takzvaný moderný človek nerád prijíma: „Kresťanom sa možno stať nie narodením, ale iba znovuzrodením: kresťanstvo sa realizuje len vtedy, keď človek neustále orientuje svoje bytie nahor...“ (Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.: Úvod do kresťanstva). Kresťanská cesta si teda vyžaduje úsilie, podobne ako výstup na horu, avšak zároveň poskytuje životnú orientáciu, odkrýva zmysel ľudského bytia a napokon otvára človeku zrak, poskytuje rozhľad, podobne ako na vrchole hory.
Presne takú terapiu potrebuje chorá západná spoločnosť, potrebuje pozbierať všetky zvyšné sily aj zvyšky vôle a znova takpovediac vystúpiť na horu, aby sa zachránila, aby sa neutopila v bahne zvrátených myšlienok, slov a skutkov. O to ide: spamätať sa a rozpamätať sa na domov, na prameň života a sily. Iba zrieknutie sa cudzích vplyvov a vlastných nerestí, vnútorná obroda v kresťanskom duchu zachráni Európu pred samovražedným úpadkom, ktorý už dlho rozožiera spoločenský organizmus starého kontinentu.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (27–28/2020)
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.