- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. júla 2020

Hľadanie východiska


ZÁPISNÍK (27–28/2020)
Prezident Ivan Gašparovič poskytol rozhovor Slovenským národným novinám (č. 26/2020). Bývalý prezident sa vyjadril aj k téme kresťanskej politickej reprezentácie:
„Podľa môjho názoru na Slovensku dnes neexistuje nijaká relevantná kresťanská politická strana, nie je ňou ani KDH. Súčasné politické subjekty nie sú budované na základe kresťanstva, ale ho akceptujú skôr z hľadiska politického ako ideologického. To, že niekoľko takých politických strán medzi sebou podpísalo tzv. pakt o neútočení, bojovali v podstate o rovnakého kresťanského voliča, ktorý pochopil, že im nejde ani tak o kresťanskú morálku, ale o ich podporu. To sa im stalo nakoniec osudným. Aj sám kresťanský volič si to uvedomil.“

::
Teodor Križka v úvodníku najnovšieho čísla Kultúry (13/2020) ide viac do hĺbky. Konštatuje, že kresťanskí konzervatívci sa ocitli vo fáze kapitulácie, keď sa už otvorene do čela tzv. konzervatívcov prebíjajú liberáli:
„Liberalizmus sa na Slovensku šíri rýchlejšie ako koronavírus. Umožňuje to koncept života, ktorý sa propaguje zo všetkých mediálnych kanálov, kult tzv. renesančného človeka, ktorého kostru tvorí hedonistický prístup ku všetkému, i k samému sebe. Konzumuj, ochutnávaj, užívaj si, žiješ iba raz.“
Šéfredaktor Kultúry ďalej upozorňuje na to, že hlavným cieľom striedania rozličných módnych vĺn, ktorého sme svedkami, je prerušovanie kontinuity, čím dochádza k popieraniu základov, na ktorých vyrástla naša civilizácia:
„To všetko sa začalo rozkladom šľachty, náboženským rozkolom v Európe, vzburou proti katolíckej monarchii a Cirkvi. To priviedlo Európu na prah dvoch svetových vojen, k boľševickej revolúcii v Rusku, k vojne jednej formy socializmu s druhou, zjednodušene k zápasu kozmopolitného trockizmu s imperiálnym stalinizmom.“
Teodor Križka uzatvára:
„Vstupujeme do novej fázy tejto vojny, ktorá nie je vojnou nášho národa. Je naivné sa nazdávať, že sa v nej dá vyhrať na jednej zo strán frontu. Tobôž v takej zjednodušenej podobe, akú nám denne predostiera propaganda.“
::
Kde je východisko? Dajme slovo pravoslávnemu teológovi Jánovi Husárovi – z rozhovoru publikovaného v Slovenských národných novinách č. 27/2020:
„V dnešnom svete musí byť kresťanstvo alternatívou pre svet, nie súčasť sveta, potom by bolo zbytočné. Ak by svet a kresťanstvo ponúkali človeku to isté, kresťanstvo by nemalo zmysel. Preto sa ja osobne veľmi skepticky pozerám na preberanie svetských prvkov do kresťanstva (sekularizácia), pretože čím viac bude Cirkev utekať k svetu, tým viac bude svet utekať od Cirkvi. Kresťanstvo má človeku ponúknuť iný pohľad na svet, bytie, aj zmysel života. Perspektíva večnosti v Božom kráľovstve, ktorú ponúka, to je výnimočnosť a jedinečnosť kresťanstva.“
::
Jedine kresťanstvo môže obnoviť oslabenú Európu, pretože ono bolo kedysi do nej zaštepené, aby ju zušľachtilo a spravilo opravdivo ľudskou, duchovne a kultúrne vyspelou. Kresťanstvo plní funkciu štepu i kvasu a rovnako tak, v súlade s biblickým podobenstvom, funkciu soli. Kardinál Sarah oprávnene hovorí, že kresťania majú byť soľou, nie cukrom zeme. Znamená to, že majú v sebe pestovať čnosť sily, ktorá umožňuje čeliť telesným a duchovným nebezpečenstvám: „Často sa odvolávame na láskavosť a zhovievavosť, a tak oslabujeme skutočnú kresťanskú silu... Kresťania si musia osvojiť krásnu čnosť sily, ktorá sa vhodne snúbi s vľúdnosťou. Musia si uvedomiť, že pre svet vždy budú znamením protirečenia“ (Robert Sarah: Pane, zostaň s nami).
Recenzia spomenutej knihy kardinála Saraha: Sme povolaní k neochvejnosti.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (26/2020)
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.