- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. júla 2020

Za Jurajom Kyseľom SDB

Ilustračná snímka: PriestorNet

Pred niekoľkými dňami, na prvý piatok 3. júla 2020, náhle zomrel Don Juraj Kyseľ SDB. Narodil sa 1. októbra 1944 v Námestove a tam absolvoval základnú i strednú školu. Na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre získal v roku 1967 titul inžiniera agronóma. Už v septembri 1964 sa stal tajne členom spoločnosti Saleziánov don Bosca a začal svoju formáciu. Prvé sľuby zložil v roku 1965 v Nitre. Krátko pracoval vo svojom odbore v Trnave a Bratislave. V rokoch 1968–69 absolvoval v Čechách základnú vojenskú službu.
V roku 1969 začal študovať teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1972 tajne zložil večné sľuby a 9. júna 1973 prijal v Bratislave sviatosť kňazstva. Ako kaplán pôsobil v Trstenej a v roku 1975 sa stal správcom farnosti Bziny pri Dolnom Kubíne, ktorej sídlo presťahoval do obce Kňažia.

Pod jeho vedením bola zrekonštruovaná stará farská budova v Bzinách aj tamojší kostol. Budova fary slúžila už v čase totality na duchovné cvičenia pre mládež, bohoslovcov, najmä saleziánskych. V Kňažej bol takisto aktívny – dokončili stavbu novej fary, zrekonštruovali kostol, vymenili liturgické zriadenie, zabudovali okenné vitráže, inštalovali nový organ. Vo filiálnej obci Medzibrodie začali v máji 1991 stavať nový kostol, ktorý bol dostavaný v roku 1993.
Don Kyseľ v totalitných rokoch sprostredkovával tlač a distribúciu náboženskej literatúry. Tiež organizoval na fare v Bzinách štvrťročné stretnutia sestier z Inštitútu dcér Panny Márie Pomocnice a jej budúcich členiek. V roku 1984 a 1986 sa v Kňažej tajne konala  kapitula slovenskej provincie saleziánov. V rokoch 1981–1989 mali v Kňažej svoje duchovné stretnutia aj českí saleziáni. Prázdninové pobyty pre mladých sprostredkovával aj v rodinách farnosti.
Vo farnosti Kňažia pôsobil sedemnásť rokov. Jeho túžbou bolo ísť na misie, a tak sa ako salezián dostal do Ruska, na Sibír, kde strávil päť rokov. Od roku 1992 pôsobil ako misionár v meste Aldan v Jakutsku. Tam v krajine mrazov a snehu ho novosibírsky sídelný biskup Jozef Werth ustanovil ako prvého rímskokatolíckeho správcu farnosti. Vyučoval dva roky na základnej škole dejiny náboženstva a rok pôsobil ako učiteľ kresťanskej etiky v pedagogickom lýceu v Aldane. Na Vianoce 1993 otvoril novopostavený kresťanský dom, čo umožnilo pestrejšiu pastoračnú činnosť najmä medzi mládežou. Do jakutského jazyka preložil Bibliu pre deti a v roku 1994 začal organizovať detské letné tábory, s učiteľkami miestnych škôl nacvičoval divadelné hry k vianočným či veľkonočným sviatkom.
Na Slovensko sa Don Kyseľ vrátil v auguste 1997, pôsobil v Bardejove, od roku 1998 bol direktorom saleziánskej komunity v Rožňave, potom pôsobil v Partizánskom, Žiline, Novej Dubnici a napokon patril do trnavskej komunity saleziánov. Od roku 2011 pôsobil v duchovnej službe pre rehoľné sestry v Suchej nad Parnou. Pôsobil aj ako výpomocný duchovný v Trnave a pokiaľ mu to zdravotné okolnosti a iné povinnosti umožňovali, rád vypomáhal kňazom v pastorácii v Suchej a v okolí.
Často prichádzal do Banskej Bystrice, kde nadviazal kontakt s vtedajším predsedom Slovenského misijného hnutia (SMH) a rozprávali sa často o misiách. Po vzájomnej dohode s rehoľou saleziánov sa stal duchovným sprievodcom SMH. Zúčastňoval sa na všetkých stretnutiach SMH, členských schôdzach, výborových rokovaniach, regionálnych stretnutiach, ktoré sa začínajú svätou omšou; celebroval ju sám alebo aj spolu s prítomným biskupom či ďalšími kňazmi – misionármi, často prednášal počas svätej omše homíliu. Tiež počas stretnutí prednášal príhovor na aktuálnu misijnú tému. Všetci členovia SMH si ho ako duchovného sprievodcu veľmi vážili a boli mu vďační za jeho aktívne kňazské pôsobenie, prínos a povzbudenia k ich činnosti v prospech misií a misionárov.
Don Juraj Kyseľ bol priamy, jednoduchý, skromný, obetavý, zodpovedný, horlivý a ochotný vždy poslúžiť svojou kňazskou službou, ktorú vykonával s láskou a hlbokým zanietením.
Sme mu vďační za jeho ľudské postoje, ktoré vychádzali z hlbokej viery.
Odpočívaj v pokoji, otec Juraj, budeš nám chýbať pri našej misijnej činnosti, i ako verný a dobrý kňaz i priateľ, od ktorého sme veľa dostali a mali možnosť sa mnohé naučiť.

Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Lúč, Bratislava, 2000
Katarína Trenčianska: Tí, čo majú vieru, vedia hory prenášať. Lúč, Bratislava, 2017

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.