- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. marca 2021

Život je zázračný dar

 

Dorota Losiewiczová: Život je zázrak

Bratislava, Lúč, 2020

Pod názvom Život je zázrak vyšla vo vydavateľstve Lúč knižka poľskej novinárky Doroty Losiewiczovej, s podtitulom „10 povzbudivých príbehov zo života“. Autorka na konkrétnych životných príbehoch poukazuje na skutočnosť, že každý život má obrovskú, nenahraditeľnú hodnotu a treba ho vždy chrániť, bez ohľadu na iné okolnosti. Kniha je prekladom z poľského vydania, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Esprit v Krakove v roku 2017.

Autorom predhovoru k slovenskému vydaniu je kňaz a známy ochranca ľudskej dôstojnosti, bojovník za ochranu každej formy ľudského života, sprievodca mnohých ohrozených a vylúčených zo spoločnosti Marián Kuffa. Poukazuje na to, že sú dôležité nielen naše plány a práva, ale treba nám konečne skúmať, aké plány má s nami Boh a aké sú naše prvoradé, základné povinnosti v týchto Jeho plánoch. Na príkladoch viacerých statočných a obetavých ľudí, osobitne mladých manželov a rodín, sa ukazuje, ako sa v spolupráci s Bohom hľadaním čestného riešenia problémov „vykresávajú“ nádherné charaktery Bohu na radosť a iným na povzbudenie. 

Autor predhovoru k poľskému vydaniu biskup Marek Mendyk konštatuje, že kniha je svedectvom veľkej viery a úcty k životu: rodičov, mnohých skvelých lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, po jej prečítaní prichádzajú na um slová ako dojatie, nádej a radosť; tiež pripomína, že stojí zato prijať Božiu vôľu, lebo nie je dôležité, čo chceme my, dôležité je, čo očakáva od nás Boh.

Autorka v úvode pripomína, že život je zázrak. Dokonca aj ten život, ktorý je z pohľadu človeka zmrzačený, nedokonalý a dnešným svetom odmietaný. Je ním aj láska rodičov k životu, ktorý nevidno, lebo je niekoľko mesiacov v lone matky.

Táto nie veľmi rozsiahla, ale pútavo napísaná a obsahom bohatá knižka môže svojím pozitívnym ladením a otvorenosťou k vznikajúcemu životu pomôcť k správnemu rozhodnutiu. Autorka ponúka čitateľom desať skutočných príbehov z Poľska, ktoré sa udiali na začiatku tretieho tisícročia, o akých súčasný konzumne orientovaný svet, naladený nepriateľsky k  obete a námahe, nie vždy rád počúva.

Mladí manželia – ktorých  príbehy sú zachytené v knižke, ktorá povzbudí každého, komu záleží na tom, aby  každý ľudský život bol prirodzene prijatý, aby vo svete a v rodinách vládla ozajstná láska, a tá bez obetí nie je možná – dali prednosť hodnotám, ktoré robia život človeka plnším, lepším, radostnejším, napriek tomu, že s tým nepočítali, neboli na to pripravení a mnohé sa im možno dočasne skomplikovalo. 

Nie vždy boli aktéri príbehov bez chýb, obáv a nejasností, ale dokázali navzájom nájsť pomoc a oporu, prípadne v širšej rodine, lekároch, odborníkoch, v Cirkvi a jej služobníkoch, v inštitúciách, či úplne neznámych ľuďoch. Pred problémami neušli, neuhli pred nimi „tak ako sa to dnes obyčajne robí“, ale postavili sa k nim s láskou k Bohu i človeku, hľadali spoločné riešenia v prospech dobra hlásiaceho sa života. Dokázali byť napokon spokojnými, radostnými a šťastnými hrdinami, ktorí si zaslúžia nielen náš obdiv a úctu, ale i nasledovanie.

Kiežby táto pútavo napísaná knižka poľskej novinárky Doroty Losiewiczovej o ťažkých životných situáciách, pred ktorými si dnešný svet zakrýva oči a nechce o nich počúvať, našla aj na Slovensku ohlas v nasledovaní rozhodnutí statočných rodičov, ochotných prijať každý počatý život, za každých okolností, aj v situáciách, keď hrozí, že sa môže narodiť dieťa so zdravotným postihnutím. Iste je na to potrebná silná viera, ako naznačuje v príhovore Marián Kuffa, aj presvedčenie, že čo Boh robí, dobre robí; keď sa rozhodujeme len na základe našich ľudských predstáv a plánov, komplikujeme život sebe aj iným. 

 

Ľudovít Košík

::

Rozhovor: Kresťanstvo vybudovalo Európu

::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. Zvláštne časy prežívame. Bojujeme za „zdravie a životy“ a pritom ignorujeme fakt, že pri umelých potratoch hynú milióny ľudských bytostí.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.