- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. mája 2021

Informačný chaos verzus pravda

 

Kristína Ondrkálová
„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ (Jn 1,9)

Narastajúci, neustály tok informácií a rozvoj techniky nevedú k lepšiemu rozhodovaniu a nie sú ani zárukou životnej múdrosti. Informačná presýtenosť nebývalých rozmerov, ktorej sme sa stali svedkami, sama osebe nevytvára pravdu, nevnáša do temnoty žiadne svetlo. Čím väčšie množstvo informácií sa do obehu vypúšťa, tým neprehľadnejším sa svet stáva (Byung-Chul Han: Vyhořelá společnost. Praha, Rybka Publishers, 2016, s. 190).

Rôznorodosť a neraz protichodnosť informácií spôsobuje, že človek nedokáže adekvátne kriticky a analyticky rozlišovať medzi tým, čo je a čo nie je pravda; stáva sa obeťou „hoaxov“, falošných správ, ktorým neraz podľahne a v dobrej vôli ich ešte aj začne šíriť napríklad medzi známymi na sociálnych sieťach. Čoraz častejšie sa však stáva, najmä v ťažkých a krízových obdobiach, že takéto „hoaxy“ sú zámerne šírené jednotlivcami alebo skupinami osôb, aby z danej krízovej situácie vyťažili (najmä finančné prostriedky), alebo chcú len vniesť do spoločnosti  informačný chaos.

Ježiš Kristus neprišiel na svet ako osvietený guru, aby ukázal človeku možnosti a význam sebauvedomenia. Ako Boží Syn sa obmedzil na naše ľudské podmienky a pomery, v nich sa narodil, vyrástol, zomrel, vylial svoju krv za hriechy celého sveta a každého jedného z nás, aby človek už nemusel hriechu otročiť. Vstal z mŕtvych a celým svojím životom priniesol milosť a pravdu o milosrdnom Bohu. S jeho osobou prišlo Božie kráľovstvo priamo k človeku.

A aká bola ústredná požiadavka voči ľuďom zo strany Božieho Syna na začiatku jeho verejného účinkovania? „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15). V praxi to znamená uveriť Evanjeliu – dobrej zvesti, odvrátiť sa od všetkých svojich hriechov, zmeniť zmýšľanie a úplne dôverovať Bohu Otcovi, ktorý je v Nebi.

On naozaj túži po tom, aby som svoj život tu na Zemi prežil dobre, mal v ňom požehnanie teraz a raz aj vo večnosti. Som spokojný s tým, ako žijem svoj život? Ak nie, čo mi k tomu chýba? Aká predstava Boha je v mojej mysli?

 

Kristína Ondrkálová

::

Odporúčané: Vidieť srdcom

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.