- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. apríla 2021

Vidieť srdcom

 

Kristína Ondrkálová
„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2, 20)

Boh stvoril človeka na svoj obraz (Gn 1, 27) a sám videl, že všetko, čo stvoril, vrátane človeka, bolo veľmi dobré (Gn 2, 31). Od svojho krstu, či si to uvedomujú alebo nie, veriaci nosia v sebe Božieho Ducha, Ducha Svätého: „Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?“ (1 Kor 3, 16). Tento Boží Duch dosvedčuje, že sme Božie deti (Rim 8, 16), čiže sme synmi a dcérami Boha.

Najmä pod vplyvom výchovy či nepriaznivých životných okolností človek dneška nielenže neverí, že odzrkadľuje Boha a že v ňom môže Boh prebývať, ale ani nežije vo viere v Božieho Syna, ktorý ho miluje a zomrel za neho, bez ohľadu na jeho rasu, národnosť, životné okolnosti, skúsenosti či spoločenské postavenie.

Veď ak by si človek bol toho do dôsledkov vedomý, nielenže by sám k sebe pristupoval s úctou, láskavosťou a pokorou, ale v úcte, s láskavosťou, pokorou a so súcitom by sa pozeral na každého jedného človeka – či by šlo o bezdomovca alebo úspešného podnikateľa, človeka mladého alebo v poslednom štádiu života. „Milovať znamená nechať toho druhého pochopiť, že je krásny a hodnotný“ (Jean Vanier).

A v tom je ten základný problém – ak neverím, že som hodnotný ja sám, nedokážem milovať druhého človeka takého aký je, bez ohľadu na to, čo urobí, alebo neurobí, v jeho odlišnosti, pretože za neho, tak isto ako za mňa, Ježiš vylial svoju krv na kríži a v Božích očiach má preto nekonečnú hodnotu.

V konečnom dôsledku sme pri starom známom výroku: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mk 12, 31). Možno v duchu aj tušíme, že sme akosi veľmi, veľmi ďaleko od takejto lásky k samému sebe a pohľadu na svojho blížneho... Dovoľme Bohu vyčistiť nám zrak. Potom uvidíme lepšie nielen očami, ale najmä srdcom, naučíme sa skutočne milovať.

 

Kristína Ondrkálová

::

Prečítajte si: Bez pokory to nepôjde

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.