- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. mája 2021

Nedeľné slovo (124)

 

Na čom záleží

Múdrosť je ovocím dobrej vôle, úprimného hľadania pravdy a odkrývania zmyslu života. Vychádza z čistého srdca a býva podporená skúsenosťami, principiálne však nie je daná vekom ani dĺžkou života.

Na dĺžke života nezáleží, záleží na jeho náplni. Nie je dôležité, koľko sa urobilo, ale čo a ako. Verím však, že je možné žiť aj dlho, aj múdro; opieram sa pritom o kresťanské učenie a poznanie. Ide o to, aby sme citlivo a s pokorou vnímali vanutie Ducha Svätého.

Niekto s pribúdajúcimi rokmi upadá, a to nielen telesne, ale aj duševne a duchovne; niekto zas vekom rastie a neskorší úbytok telesných síl vyvažuje vnútorným pokojom a duchovným dozrievaním. Človek sa môže naplno rozvinúť iba v Bohu.

Inšpirujme sa slovami Písma: Verím v Ježiša Krista, preto neochabujem; a hoci môj vonkajší človek chradne, môj vnútorný človek sa zo dňa na deň obnovuje (porov. 2 Kor 4, 13–16).

 

Ján Maršálek

::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (123)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.