- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. júna 2021

Viera

 

Robert Hakala

Viera je výnimočný dar, ktorý môžeme dostať od Pána Boha. Keď hovoríme, že môžeme, znamená to, že nie každý tento dar dostane, respektíve nie každý ho prijme.

Viera je najvzácnejšia vec, ktorú máme, preto je našou povinnosťou sa o ňu starať, aby sme o tento dar neprišli. 

Svoju vieru môžeme rozvíjať a zdokonaľovať hlavne pravidelnou a vytrvalou modlitbou, účasťou na svätých omšiach, prijímaním Božieho Tela, dobrými skutkami... Tým našu vieru posilňujeme a rozvíjame, stávame sa odolnými voči všetkým a všetkému, čo by nás chcelo od našej (kresťanskej) viery odlúčiť.

Posilňujme v každom čase svoju vieru a dokážme všetkým, no hlavne sebe a nášmu láskavému Bohu, že sme hodní takého vzácneho daru.

Modlime sa za tých, ktorí dar viery nemajú. Poprosme Boha, aby aj oni mohli ochutnať sladké ovocie, ktoré viera ponúka – osobitne na konci života...

 

Robert Hakala

::

Prečítajte si: Hľadanie

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.