- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. júla 2021

Nedeľné slovo (133)

 

Sloboda a zodpovednosť

Každej svojej činnosti môžeme dať zmysel a význam zodpovedným prístupom. Čokoľvek robíme, môžeme to robiť dobre alebo zle, s dobrým alebo zlým úmyslom. A úmysel je dušou činu.

Záleží teda na tom, komu slúžime, kde patríme, za koho bojujeme. My sa rozhodujeme! O našom živote nerozhoduje slepý osud ani náhoda, náš koniec nie je dopredu daný – máme predsa slobodnú vôľu.

Rozhodnime sa vo svetle Božej milosti napĺňať svoj údel tak, aby sme obstáli pred posledným súdom. Za slobodné rozhodnutia nesieme plnú zodpovednosť.

Nech nás poučia slová blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej: „Nemôžeme byť súčasne milovaní Bohom i svetom. Musíme sa rozhodnúť buď pre Boha, alebo pre svet.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (132)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.