- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. júla 2021

Vydarené Slovenské Navalis 2021 na Domaši

 

Dňa 26. 6. 2021 sa uskutočnili v priestoroch zátoky v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá Slovenské Navalis – slávnosti sv. Jána Nepomuckého, patróna všetkých námorníkov a ľudí od vody. Slávnosti prebehli vo veľmi kultivovanom ovzduší a mimoriadne sa vydarili.

Inšpiráciou pre organizátorov podujatia sa stali Svätojánske slávnosti Navalis v Prahe. Vôbec prvé hudobné vystúpenie na vode v Prahe sa konalo 5. mája 1627 pri príležitosti prenesenia ostatkov sv. Norberta do Strahovského kláštora. V neskoršom období sa vodné hudby konali zriedkavo pri výnimočných udalostiach. Prvé Svätojánske slávnosti Navalis sa konali pred vyše 300 rokmi dňa 15. mája 1715 pri príležitosti začatia beatifikačného procesu Jána Nepomuckého. Odvtedy sa tradične na výročie tohto dňa konala svätá omša, procesia k Vltave a barokový vodný koncert na hladine rieky pri Karlovom moste, zakončený ohňostrojom.

Slávnosti, trpiace nepriazňou doby, sa konajú aj v súčasnosti, tradícia ich konania však bola prerušená počas panovania cisára Jozefa II., ale aj v epoche totality, ktorú vlasť svätca zažila v 20. storočí. Od roku 2009 však zažívame obdobie novodobých veľkolepých slávností svätca v Prahe za účasti tisícok divákov z Čiech i zahraničia.

Na Slovensku vznikla novodobá tradícia slávností najväčšieho českého svätca pod názvom Slovenské Navalis na vodnom diele Domaša v okrese Vranov nad Topľou. Prvý ročník sa konal v roku 2020 za prítomnosti vzácneho hosťa, kardinála Dominika Duku, pražského arcibiskupa a českého prímasa, ktorý vtedy spoločne s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom celebroval svätú omšu, a potom obaja z paluby výletnej lode Bohemia, dodanej na vodnú nádrž Domaša rok predtým z Prahy, požehnali všetky lode na vodnej nádrži i ľudí od vody.

Tohtoročné slávnosti sa konali pod záštitou župana Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a ministra dopravy SR Andreja Doležala. Krátko po 19. hodine sa program začal. V jeho úvode privítala prítomných moderátorka pani Anna Gdovinová v mene Obce Kvakovce, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ako aj farnosti Slovenská Kajňa. Potom pripomenula 300. výročie blahorečenia svätého Jána Nepomuckého, ktoré pripadlo na 31. máj 2021. Potom v krátkosti pripomenula históriu slávenia Svätojánskych slávností Navalis v Prahe a krátko poinformovala prítomných aj o vzniku slávností Slovenské Navalis v roku 2020, pričom pripomenula osobnú účasť kardinála Duku na vlaňajšom podujatí. Nato privítala hostí podujatia, menovite tých najvzácnejších. Predovšetkým župana Majerského s manželkou Miriam Lexmannovou, p. Jozefa Lukáča, poslanca NR SR a podpredsedu PSK, Davida Hlubockého, generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, poslancov PSK a zástupcov štátnej správy a samosprávy. Zmienila sa tiež o tom, že príde Mons. Bernard Bober, arcibiskup, metropolita košický, ktorý vykoná požehnanie lodí i ľudí od vody. Taktiež ospravedlnila neúčasť ministra Doležala, ktorý sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť, ale prisľúbil, že na Domašu príde do dvoch týždňov riešiť rozvojové projekty. 

Následne zoznámila prítomných s programom, ktorý sa začne svätou omšou na pripravenom pódiu po tom, čo tam príde procesia. Na veľkoplošnej obrazovke bola premietnutá fotografia zatopeného kostola obce Dobrá nad Ondavou a zo záznamu zaznel autentický zvuk zvonov z tohto kostola.

Zakrátko za zvukov hudby a zboru PUĽS prišla procesia k improvizovanému pódiu s oltárom, ambonou, organom a všetkým nevyhnutným na liturgické slávenie. Svätú omšu celebroval Juraj Sitarčík, farár zo Slovenskej Kajne. Po svätej omši nasledovalo udeľovanie ceny Srdce Domašského regiónu, ktorá bude každý rok udeľovaná osobnosti s najväčšími zásluhami o rozvoj tejto oblasti. Moderátorka vyzvala Martinu Timkovú, predsedníčku komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce, aby prítomným priblížila toto ocenenie.

Martina Timková, držiac v rukách cenu, výtvor umeleckého kováča Michala Kačmára, odpovedala na výzvu a ozrejmila prítomným, prečo padlo rozhodnutie každoročne udeľovať túto cenu. Následne dostal slovo Jaroslav Makatúra, predseda OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorý vysvetlil prítomným, kto rozhoduje o udelení ceny. Napokon vystúpil s krátkym príhovorom predseda PSK, ktorý prezradil prítomným, že toho roku sa komisia rozhodla oceniť RNDr. Gejzu Mikitu, dlhoročného riaditeľa Okresnej správy cestovného ruchu vo Vranove nad Topľou, ktorá mala sídlo neskôr v Holčíkovciach.V nasledujúcich chvíľach sa slova ujal starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ a požiadal farára Juraja Sitarčíka a Mons. Bernarda Bobera, aby prišli na pódium a požehnali lode i ľudí od vody na Domaši. Mons. Bober sa po krátkom príhovore vydal v sprievode farára Sitarčíka koridorom horiacich faklí k člnu, ktorý ich oboch odvážal po hladine Domaše k všetkým plavidlám a lodi Bohemia, aby ich  požehnali. To všetko umocňoval zvuk hudby Sanctus a Laudate Dominum.Požehnanie malo pôsobivú silu. Po ňom sa rozsvietil veľký nápis WE LOVE DOMAŠA a pódium sa pripravovalo pre vystúpenie súboru Lúčnica. Moderátorka uviedla vystúpenie Lúčnice a diváci si potom vychutnávali impozantné výkony členov špičkového slovenského umeleckého súboru. Bohatý program slávností trval do neskorých nočných hodín. Celú slávu zakončil veľkolepý ohňostroj a diváci, naplnení hlbokými duchovnými a umeleckými zážitkami, sa mohli rozísť do svojich domovov. 

Bohu vďaka za tú nádheru! Dúfajme, že aj v nasledujúcich rokoch sa budú opakovať veľkolepé slávnosti, ktoré sa stanú tradičnou súčasťou života v regióne.

 

Text a fotografie: Karol Dučák

1 komentár:

  1. Karol Dučák3.7.21

    Minuloročné slávnosti pripomína video: https://www.youtube.com/watch?v=c6CRNiZUBuw.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.