- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. septembra 2021

Prvý september 2021

 

ZÁPISNÍK (35/2021)

Deň Ústavy Slovenskej republiky bol tohto roku poznačený nepokojom a napätím v spoločnosti, ako aj na politickej scéne. Zazneli rôzne vyhlásenia, prejavy, silné slová aj silácke reči. Konali sa demonštrácie v Bratislave a Košiciach – proti súčasnej vláde a proti diskriminácii a segregácii občanov pod zámienkou ochrany verejného zdravia. V súvise s tým nezaškodí pripomenúť niekoľko ustanovení, ktoré sú obsiahnuté v ústave nášho štátu a ktoré sa, žiaľ, v poslednom období prehliadajú, ignorujú a porušujú:

– Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

– Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

– Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

– Cenzúra sa zakazuje.

– Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

– Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

– Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.


::

Je zjavné, že súčasná spoločnosť je nielen v kríze, ale v smrteľnom ohrození. Obrazne povedané stojí nad priepasťou. A napätie vzrastá. Ako sa vyjadril Roman Michelko: „Spoločenský dynamit je rozdaný, čaká sa na výbuch“ (Eseje o kríze; Bratislava, Politologický odbor Matice slovenskej, 2016).

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúci: ZÁPISNÍK (34/2021)

::

Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.