- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. októbra 2021

Musíme klesnúť až na dno?


Vlado Gregor
Za každú cenu sa chceme prispôsobiť tomuto svetu...
Tak potom načo sme tu?

Ak neveríme v Boha, ktorý vytvára predpoklady a určuje ciele, tak v Boha neveríme vôbec. Máme tu ružencový mesiac október a stále intenzívnejší pocit, že z toho mora nezmyslov, ktoré sa teraz hlásajú, nás naozaj môže vytiahnuť len zdravý ženský rozum... Per Mariam ad Jesum!

Priznajme si, že v Cirkvi momentálne nestaviame na skale, ba ani na piesku, ale visíme v akomsi vzduchoprázdne, staviame niekedy na hlásaní pravého opaku toho, čo hovoril realista Ježiš Kristus. K zmene nevyhnutne príde a všetko raz sadne na svoje miesto, ale koľko trápenia, urážok, hádok, neistoty a hanby to prinesie? Naozaj musíme klesnúť až na dno, aby sme prišli na to, kde je naše miesto a naše smerovanie?!

Ježiš nám hovorí, že pravda nás vyslobodí. Ako to, že sa stávame stále viac otrokmi akýchsi nami samými vytvorených nedokázateľných predpokladov a nami určených absolútne nereálnych cieľov?

Dlhé stáročia sme sa nikým nedali zotročiť a teraz natoľko efektívne zotročujeme samých seba? Áno, vládne teraz v ľuďoch strach a znechutenie, ale naša nádej žije a tou je Ježiš Kristus. On zažil aj zúfalstvo, aj hanbu, aj utrpenie, ale tým všetkým nám dal konkrétny príklad, aby sme stále videli svetlo na konci tunela.

Za seba a za svoj život môžem povedať, že Boh je absolútne konkrétny, aj keď sa to zdá ako nezmysel, ako contradictio in adjecto, teda protirečenie v prívlastku. Aj zúfalstvo, aj nezmysly či hanba majú teda zmysel, pretože nám dávajú možnosť pravdivo nahliadnuť na náš život. Navyše prispievajú aj k poznaniu nešťastia, hanby a zúfalstva našich blízkych, bližších aj vzdialenejších, k poznaniu zmyslu ich histórie, osudov ich spoločenstiev a aj k pochopeniu alebo aspoň tušeniu osudu a zmyslu ľudstva. Ale musíme asi ešte veľakrát padnúť, aby sme si to všetko hlbšie uvedomili.

O nádeji v beznádeji a o nečakanej, ba až zázračnej pomoci svedčí aj Ježišov život, znázornený v evanjeliách. Ježiš Kristus je centrom, jeho slová platia a budú platiť in saecula saeculorum, teda naveky.

Pane, prosíme, pomáhaj nám – a veľmi sa na nás nehnevaj.
 

(Sviatok anjelov strážcov 2021)

 

Vlado Gregor


::

Prosíme, nebuďte ľahostajní.
Postavte sa za pravdu, vyjadrite svoj názor – napríklad formou komentára pod článkom.

Ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície, prihláste sa
na odber e-mailového mesačníka: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.