- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. novembra 2021

Nedeľné slovo (148)

 

Prekonávanie hriešnosti

Kto si myslí, že je bez hriechu, začína prehrávať. Prehrávať boj so zlom, prehrávať boj o svoj život, pretože žije v sebaklame. Takýto človek si neuvedomuje svoju biedu, a teda ju nemôže prekonať, nemôže sa z nej vymaniť.

Spolu s Ježišom boli ukrižovaní dvaja lotri. Jeden z nich umieral v hriešnej zaťatosti, druhý sa v poslednej hodine života zachránil, vyznajúc vinu a prejaviac úprimnú ľútosť. Presnejšie povedané – dal sa zachrániť jedinému skutočnému Záchrancovi.

Jedine skrze Ježiša Krista sa dostaneme k Otcovi. U neho sa vždy stretneme s pochopením, som o tom presvedčený. Uznajme svoju hriešnosť, aby sme ju mohli na základe Božej milosti prekonať.

A v ťažkých chvíľach, keď nás kvária obavy a starosti, zverme všetko Ježišovi podľa rady dona Dolinda Ruotola: „Ježišu, celkom sa ti odovzdávam, postaraj sa o všetko!“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (147)

1 komentár:

  1. Anonymný21.11.21

    Nech nám dá Pán Boh silu, aby sme nerobili nesprávne kompromisy, ale boli naplno v službe Božieho Kráľovstva, kráľovstva pravdy a života, milosti a svätosti, lásky, spravodlivosti a pokoja. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.