- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. novembra 2021

Jesenné haiku

 

Ján Grešák

 

     
Je tu druhá jar
na stromoch rozkvitajú
farebné listy

 

     
Noc zhasla svetlo
Mesiac si sivým plášťom
zastrel bledú tvár

 

     
Pod nahým kmeňom
dospieval vietor sonet
o žltom lístí

 

     
Posledné tóny
posledné pestré stuhy
prvé dlhé sny

 

     
Z veže kostola
umieračik ohláša
nový začiatok 

 

     
Na sivých krídlach
zakrúžila nado mnou
jeseň života

 

     
V brezovom háji
pri jazere tancujú
blonďavé víly

 

     
Aká to zvláštnosť
na konárik bez kvetov
si sadla včela

 

     
Pod náhrobkami
v plamienkoch sviečok horia
nesplnené sny

 

     
V hrdzavom lístí
zhrdzaveli aj všetky
prastaré lásky

 

     
Je čas Dušičiek
mŕtvi si políhali
do živých perín

 

     
V skorom súmraku
z každého kríka hľadí
nahá mátoha

 

Ján Grešák sa narodil v roku 1953 v Nesluši, okres Kysucké Nové Mesto. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Kysuckom Novom Meste a absolvovaní Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pracoval v Pôdohospodárskom projektovom ústave v Žiline ako projektant až do roku 1996, keď nastúpil do štátnej správy, v ktorej pracoval až do odchodu na dôchodok. V súčasnosti žije a tvorí v Žiline.

Literárnej tvorbe a publicistike sa venuje od mladosti. Popri poézii a próze píše krátke humoristické útvary – aforizmy, sentencie, epigramy, úvahy a fejtóny. Doposiaľ knižne vydal zbierku krátkych poviedok Ozveny hôr (2009), knižky o rodnej obci Nesluša Neslušské osady kedysi a dnes (2012)Dedinka pod Žiarom (2014), knižku príbehov zo života V kvapke rosy (2013), zbierku básní Dýchanie duše (2015), ako aj humoristickú knižku Potvorstvá koruny tvorstva alebo smiechom proti hriechom (2017).

Okrem regionálnych novín publikuje časopisecky v Literárnom týždenníku, Slovenských pohľadoch, Romboide, Kultúre, Pútniku svätovojtešskom, Krásach Slovenska, TELE pluse, Bumerangu i v internetových novinách (Nové slovo, Humorikon, PriestorNet a i.).

::

Ilustračná fotografia: autor

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

1 komentár:

  1. S dovolením, pridám jedno svoje (jesenné):

    Farebné cesty,
    najvyšší čas na lásku,
    zjesenieva sa.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.