- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. decembra 2021

Božia láska

 
Ilustračná snímka: PriestorNet
Gabriel Németh

Vypovedané
je slovo Krista.
Znie posledný
plač Matky Márie.

Cesta na Golgotu
je viac než istá.
Dozneli posledné árie.

Nad oblohou
krúži zhavranený vták,
ku skalám čiernych duší.

Nikto Božej pravde neverí.
Boh všetky cesty ruší.

Sú rána večne tiché,
iba z diaľky vietor vanie.
Láska, veľké zdanie?

A viera v srdci píše
svoj testament nastokrát.

 

Autorské postskriptum:
Táto báseň je zámerne napísaná jednoduchou formou, pár slovami. Môj prvý učiteľ poézie básnik Vojtech Kondrót vravieval: „V jednoduchosti je krása.“ A k tomu vždy dodal: „Básni stačí málo slov...“ Napokon, jeho poézia je toho príkladom. Práve on vo svojej básnickej tvorbe uplatňoval takúto formu písania.

2 komentáre:

  1. Básnik Vojtech Kondrót ovplyvnil svojím básnickým štýlom i mňa. Rád sa k tomu hlásim. Vždy mi bola sympatická hutnosť výrazu, úspornosť vyjadrenia a obraznosť, ktorá si vystačí s minimom slov. Poézia, pravdaže, nie je len v slovách, ale aj mimo slov, respektíve za slovami.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Áno, slová a slová v básni, tak potrebné v básni a báseň potrebná pre všetkých. Básnik vie, že písať báseň, je ten najkrajší pocit, aký môže existovať. Môj učiteľ duchovnej poézie Pavol Stanislav mi vravieval. Písanie je posolstvo, kde báseň prichádza k ľuďom, nikdy nie ľudia k poézii. A v tom je skutočná pravda.....

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.