- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. decembra 2021

Svetlo sveta

 

Kristína Ondrkálová
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn  8, 12)

Ježišových sedem výrokov „Ja som“ v Jánovom evanjeliu, kde sa on sám identifikuje napríklad so svetlom sveta, chlebom života, dobrým pastierom, bránou k ovciam, pravým viničom či cestou, pravdou a životom, nie je náhodných.

Evanjelium podľa Jána sa na rozdiel od synoptických evanjelií Marka, Matúša a Lukáša, v ktorých sa Ježiš predstavuje ako ten, s ktorým prišlo Kráľovstvo Božie priamo k človeku so všetkou mocou, zázrakmi, znameniami a početnými uzdraveniami, ktoré toto Kráľovstvo Božie majú bytostne deklarovať, vyznačuje tým, že Ježiša vykresľuje ako toho, kto výrokmi „Ja som“ zjavuje sám seba ako Božieho Syna, Mesiáša, ktorý má blízky vzťah s Bohom Otcom, ktorého osobne pozná.

Evanjelista Ján vykresľuje Ježiša ako Logos, večné Slovo, a tento kristocentrizmus sa priamo odkryje vtedy, keď stotník, ktorý bol priamym svedkom Ježišovej smrti na kríži, mu prebodne bok, z ktorého hneď vyšla krv a voda (Jn 19, 34).

„Ježišova sebaidentifikácia ako svetla sa ozýva na pozadí rituálu so svetlom na nádvorí žien v chráme. Počas sviatku Stánkov sa tam v noci zapaľovali veľké svietniky, ktorých svetlo pripomínalo Božiu prítomnosť v ohnivom oblaku počas putovania púšťou (Ex 13, 21; 14, 24; 40, 38). Ježiš si touto výpoveďou nárokuje na fakt, že on je stelesnením Boha, ktorý ako svetlo sprevádza svoj nový ľud“ (Lapko, R., ed.: Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava: Veda, 2019, s. 75.)

Ježiš ako historická postava, Mesiáš, Vykupiteľ, predstaviteľ Božieho Kráľovstva, Boží Syn, svetlo sveta. Aj dnes. Otázkou však ostáva jedno: Sme ešte ochotní a schopní hľadať a nájsť Ježiša, toho, ktorý by nám svojou pravdou otvoril oči a prežiaril srdcia, alebo sme ho už dávno pochovali v hrobe našich odpovedí bez otázok, konfliktov namiesto pochopenia, strachu a úzkosti namiesto odvahy,  bezbožnosti  namiesto  bázne, či hlúposti, arogancie a pýchy namiesto hľadania krásy, pravdy, dobra a pokory?

 

Kristína Ondrkálová

::

Z tvorby autorky:

Brieždenie v srdci

Človek nemôže žiť bez lásky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.