- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. decembra 2021

Nedeľné slovo (151)

 

Pripraviť cestu

Apoštol Pavol takto píše v liste Filipanom (Flp 4, 4–7): „Ustavične sa radujte v Pánovi! ... vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Poučenie aj povzbudenie plynie z týchto slov. Nádej, pokoj, radosť z viery... Sú to slová plné dôvery v Ježiša Krista. Hovoria o ceste do nebeského kráľovstva.

K adventu patrí radostné očakávanie Pánovho príchodu, urovnávanie sporov a vyrovnávanie chodníkov – dnes, zajtra, do konca!

Pane, chcem ti pripraviť cestu; prosím, nedovoľ mi vzdialiť sa od teba.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (150)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.